Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Diary / Denník

Diary / Denník

 • 28.02.2016 -heart Happy Birthday, Amanda Abbington, my beloved Mary Morstan! / Všeko najlepšie
  k narodeninám, Amanda Abbington, moja milovaná Mary Morstan! (28.02.1974) heart

   
 • 06.02.2016heart Happy Birthday Gayle Hunnicutt, the Woman! / Všetko najlepšie k narodeninám, Gayle Hunnicutt, tá Žena! (6.2.1943)

 

 • 04.02.2016 heart Happy Birthday Nigel Bruce, unforgetable Dr. Watson! / Všetko najlepšie k narodeninám, Nigel Bruce, nezabudnuteľný Dr. Watson! (4. 2.1895 - 8.10.1953) 

   
 • 28.01.2016 - World's largest railway model on Google as streetview. Thanks to my dear niece Lenka for this link :-) / Najväščí model železnice na svete teraz na Google ako streetview. Vďaka moje milej neteri Lenke za tento link! :-) Here/Tu.
   
 • 12.01.2016 - heartRemember Agatha Christie / Spomíname na Agathu Christieheart
  15.9.1890 - 12.1.1976


   
 • 06.01.2016 heartHappy Birthday Mr. Holmes! / Všekto najlepšie k narodeninám, Mr. Holmes! heart
   


          (6. January 1854)

 •  

 

 • 01.01.2016      Sherlock Abominable Bride premiere on bbc one at 9:00 pm London time /
  Sherlock, Prízračná nevesta, premiéra na bbc one, 21:00 londýnskeho času
  More, my review inclusive/ Viac, vrátane mojej recenzie  here/tu

   
 • 01.01.2016 heart    Happy New Year 2016! / Šťastný nový rok 2016! heart   
 • 31.12.2015 One day to go! :-) / Už zajtra! :-) / bbc one, 9:00 pm London time!

 

 

 • 30.12.2015 I got today many lovely greetings to my today Birthday, but this is something special! My portrait from amazing Czech artist Petr Kopl, author of those awesome comic books! Thank you Petr, you made my day! / Dostala som veľa krásnych pozdravov k dnešným narodeninám, ale toto je niečo extra! Môj potrét od úžasného českého umelca Petra Kopla, autora tých skvelých komiksových kníh! Vďaka Petr, je to bomba! 
  Some of Petrs books published in London /
  Niektoré Petrove knihy, vydané v Londýne

  And here some of beatiful greetings form my firends on FB / A tu pár krásnych pozdravov od mojich prieteľov na FB / Browse / Listuj:
  heart

   
 • 29.12.2015 Countdown runs for Sherlock New Year Special! Cant wait! / Odpočítavanie beží pre novoročný špeciál seriálu Sherlock! Neviem sa dočkať!

 

 • 28.12.2015 on bbc one, premiere of 3/3 part of brand new mini series And Then Were There None after best selling Agatha Christies novel. / Na bbc one premiéra 3/3 časti nového mini seriálu Nakoniec nezostal ani jeden, podľa slávneho bestselleru Agathy Christie.
  Absolute brilliant adaptation, dark and thrilling, brilliant screen-play, actors, camera, settings, direction, music. For me the best version I have ever seen! And I have a new descovery Aidan Turner, playing Captain Lombard (picture left) . He is really something special!!! Genial actor! / Absolútne brilantná adaptácia, temná a napínavá, brilatný scenár, herci, kamera, prostredie, réžia a hudba. Pre mňa najlepšia verzia, akú som kedy videla! A mám nový objav, Aidana Turnera, ktorý hrá kapitána Lombarda (obrázok vľavo). Aidan je skutočne špeciálny!!! Geniálny herec!

  Read / Čítaj more / viac. And watch / pozeraj.
   
 • 28.12.2015 I got this wonderful gifts from my friend from USA. Thank you so much, Andrew! / Dostala som tieto krásne darčeky od priateľa z USA. Veľká vďaka, Andrew!

 

 • 25.12.2015 on bbc one, long awaited Doctor Who Christmas Special The Husbands of River Song premiere / na bbc one, premiéra dlho očakávaného Vianočného špeciálu Doctor Who, Manželia River Song. Watch and read / Pozri a čítaj at the end of section / na konci sekcie.
   
 • 24.12.2015 Wish you all Merry Christmas! / Šťastné a veselé Vianoce vám všekým!
  Here some of lovely greetings I got this year /
  Pár z krásnyhc tohoročných pozdravov, ktoré som dostala.

  And here some I have made / A tu pár, ktoré som vyrobila ja


   
 • 20.12.2015 Have a nice fourth Advent Sunday! / Krásnu štvrtú adventnú nedeľu!


 •  
 • 13.12.2015 Before we see Doctor Who Christmas Special The Husbands of River Song may be you would like to watch one amazing video "River Songs Timeline". Explains a lot... / Než uvidíme Vianočný špeciál Doctor Who Manželia River Song, možno si radi pozriete úžasné video "Časová línia River Song". Mnohe vysvetľuje. / Watch/Pozeraj in section/v sekcii.

   
 • 13.12.2015 Have a great third Advent Sunday! Only 11 days to Christmas Eve :-)  / Želám vám krásnu tretiu adventnú nedeľu! Už len 11 dní do Štedrého večera :-).

   
 • 08.12.2015 - This day in 1988 premiere (USA) of The Hound of Baskerville with Jeremy Brett in main role. / V tento deň r. 1988 premiéra (v USA) filmu Pes baskervillský s Jeremy Brettom v hlavnej úlohe.

   
 • 07.12.2015 News confirmed! Sherlock Christmas Special on Czech TV (ČT2) on 2. January 2016 at 8:00 pm! / Správa potvrdená! Sherlcok Vianočný špeciál na ČT2 bude 2. januára 2016 o 20:00!

   
 • 06.12.2015 Have a nice second Advent Sunday! / Peknú druhú adventnú nedeľu!

 

 • 06.12.2015 Did I see it right??? Sherlock Christmas Special also on Czech TV? This is clip "Best Movies on CT2 since 18. December 2015". But I cant find any detalied information about air date... ??? / Videla so správne??? Vianočný špeciál Sherlock aj v českej televízii? Toto je klip "Najlepšie filmy od 18. decembra 2015". Ale neviem nájsť žiadne detaily o termíne vysielania...
  Watch/Pozeraj.

   
 • 05.12.2015 Hamlet in Nostalgia cinema today / Dnes Hamlet v kine Nostlagia. / More/Viac in section, by Hamlet / V sekcii, pri Hamletovi.

   
 • 03.12.2015 Beside Doctor Who Christmas Special and Sherlock Christmas Special, one more reason to look forward to Christmas. Agatha Christie's "And Then There Were One" new 3-part mini series will be premiered on bbc one on Boxing Day (26.12.2015), then on 27. and 28.12.2015! / Porpi Vianočných špeciáloch Doctor Who a Sherlock ešte ďalší dôvod tešiť sa na Vianoce. 26.12.2015 a potom ďalšie dni 27. a 28.12.2015 bude mať na bbc one premiéru nová 3-dielna miniséria podľa románu Agathy Christie "Nakoniec ostal len jeden" známejšia u nás ako "Desať malých černoškov"!
  Read more/Čítaj viac Here/Tu and Here/Tu.


   
 • 01.12.2015 Doctor Who Season 09, I added at least trailers of episodes. My comment comes soon. / Doctor Who 9. séria, doplnila som aspoň trailery epizód. Pripravujem komentár. Watch/Pozeraj.

   
 • 01.12.2015 - Doctor Who Cristmas Special, title revealed! The Husbands of River Song. / Zverejnili názov Vianočného špeciálu Doctor Who! Manželia River Song. Read/Čítaj at the end of section/na konci sekcie.
   
 • 01.12.2015 Winter issue of Proceedings of the Pondicherry Lodge, e-magazine od Sherlock Holmes Society of India is out. Read Acknowledgement on page 1, Im so proud!!! On page 53 I have my article
  "I Owe You So Much, Dear Mr. Holmes". / 
  Zimné vydanie Proceedings of the Pondicherry Lodge, e-magazínu Indickej spoločnosti Sherlocka Holmes vyšiel. Čítaj Uznanie na strane 1. Som tak pyšná!!! Na strane 53 je môj článok "Vďačím Ti za tak veľa, drahý Mr. Holmes".
  Read/Čítaj e-magazine.

   
 • 29.11.2015 First Advent. Countdown just started / Prvý advent. Odpočítavanie práve začalo.heart


   
 • 27.12.2015 - My Christmas just started! Thank you Jay for your lovely gifts! / Moje Vianoce začali už teraz! Ďakujem, Jay, za krásne darčeky!

   
 • 25.11.2015 Ive got it! Tickets to Hamlet in Nostalgia cinema on 5.12.2015! I will see Ben again! / Dostala som ich! Lístky na Hamleta do kina Nostalgia na 5.12.2015! Znova uvidím Bena!

   
 • 20.11.2015 - More about Sherlock Christmas Special / Viac o Sherlock, vianočný špeciál / read / čítaj / in sektion/v sekcii.

   
 • 18.11.2015 heart Happy Birthday Steven Moffat! (18.11.1961). Sherlock co-writer and leading screen writer of Doctor Who. One notice, please dont let us always wait so long! / Všetko najlepšie k narodeninám, Steven Moffat! Spoluator Sherlocka a vedúci scenárista seriálu Doctor Who. Jedna poznámka, prosím, nenechávaj nás vždy čakať tak dlho! heart
   
 • 05.11.2015 - My photobook arrived to my friend Jay in India, this time no record, it took 17 days. / Moja fotokniha dorazila k mojej priateľke Jay do Indie. Tento raz žiadny rekord, trvalo to 17 dní. Whole november you can vote for my book in local Slovak competition. Click on link bellow and click on "chcem dať hlas tejto knihe" (I wan to vote for this book), input your e-mail then click on text in red square. You have to confirm your votiing in your e-mail box. / Celý november môžete hlasovať za moju knihu v súťaži. Kliknite na link, pod knihou je hlasovanie, treba ho potvrdiť aj vo vašej
  e-mailovej schránke.. Thank you! /Ďakujem!  Vote / Hlasuj.
 • 04.11.2015 - I was on post office to pick up the package from my friend James from USA. Four lovely books, I enjoy them very much! / Bola som na pošte pre balík od priateľa Jamesa z USA. Štyri krásne knihy, mám veľkú radosť!

   
 • 03.11.2015 Karel Zeman, genial Czech filmmaker, would be 105 today! / Karel Zeman, geniálny český filmový tvorca, by mal dnes 105 rokov!. (3.11.1910 - 5.4.1889)
  Visit his museum in Prague / Navštív jeho múzeum v Prahe here/tu.
  and watch/sleduj Here/Tu.

   
 • 03.11.2015 heart Happy Birthday Jeremy Brett, my beloved Victorian Sherlock Holmes / Všetko najlepšie
  k narodeninám, Jeremy Brett, môj milovaný viktoriánsky Sherlock Holmes (3.11.1933 - 12.9.1995) heart

   
 • 25.10.2015 Winnie the Pooh True Story for all his fans. Thanks to my niece Lenka for sending me this link :-). / Skutočný príbeh Medvedíka Pu pre všetkých jeho fanúšikov. Vďaka mojej neterke Lenke za tento link .-).  Read / Čítaj in section/v sekcii.

   
 • 24.10.2015 Sherlock Special, will have premiere on bbc one on New Years Day 2016. Finally we know the date, although I awaited it a bit earlier, on Christmas Day... / Sherlock špeciál bude mať premiéru na bbc one na Nový rok 2016. Konečne vieme dátum, hoci som dúfala, že to bude trošku skôr, na Štedrý deň... / Read / Čítaj and Watch / Pozeraj. See / Pozri Section.

   
 • 21.10.2015 heart Happy Birthday, Andrew Scott, great Moriarty! / Všetko najlepšie k narodeninám, Andrew Scott, skvelý Moriarty! (21.10.1976) heart

   
 • 17.10.2015  heart Happy Birthday, Mark Gatiss, my beloved Mycroft! (17.10.1966) / Všetko najlepšie k narodeninám, Mark Gatiss, môj milovaný Mycroft! (17.10.1966) heart

 

 • 14.10.2015 - My PTMH photo book is ready :-)  / Moja PTMH fotokniha je hotová :-)
  Browse / Listuj.

 

 • 08.10.2015 heart Remember Nigel Bruce, memorable Dr Watson in series with Basil Rathbone as Sherlock Holmes / Spomíname na Nigela Brucea, nezabudnuteľného Dr. Watsona v seriáli kde Basil Rathbone hral Sherlocka Holmesa (4.2.1895 - 8.10.1953) heart

   
 • 02.10.2015 - Doctor Who season 9 - I add at least trailers at the end of the section. Later I'll write more / Pridala som aspoň trailery na koniec sekcie, neskôr napíšem viac. / Watch / Pozeraj.
   

 

 • 23.09.2015 What a lovely gift! Sherlock Holmes Pexeso (Memory game) and original picture created by Petr Kopl, Czech artist and author of those amazing graphic books about Sherlock Holmes, just landed on my table! Thank you so much Petr! / Aký krásny darček! Sherlocok Holmes Pexeso a originál obrázok od Petra Kopla, českého umelca a autora tých úžasných komiksových kníh o Sherlockovi Holmesovi, práve pristalo na mojom stole! Moc moc dakujem, Petr!
  More pictures / viac obrázkov.

   
 • 21.09.2015 My dolls the 11th and River arrived to USA to Andrew within only four work days! / Moje bábiky 11ty Doktor a River dorazili do USA k Andrewovi a trvalo to len štyri pracovné dni! More / Viac.

   
 • 19.9.2015 - PTMH - I just wrote my reviev of Hamlet / Práve som napísala recenziu Hamleta /
  Read / Čítaj in section/v sekcii.


   
 • 16.09.2015 - Doctor Who season 9 
  After long long waiting 19.9.2015, bbc one, 19:40 premiere of S09E01 Magician's Apprentice /
  Po dlhom čakaní 19.9.2015, bbc one, 19:40, premiéra S09E01 Čarodejov učeň. bbc one. Trailer. More / Viac here/tu.

   
 • 15.09.2015 heart Happy Birthday, Agatha Christie! / Všetko najlepšie k narodeninám, Agatha Christie! 
  (15.9.1890 - 12.1.1976)heart   My section / Moja sekcia and Agatha Christie Festival.

   
 • 14.09.2015 - PTMH  - Last week I started to make photobook about my latest trip to UK this August. I have already 39 pages and I am in half of a trip.../ Minulý týžneň som začala robiť fotoknihu o mojom najnovšom výlete do UK. Už mám 39 strán a som v polovici výletu... / I will update my album.
   
 • 13.08.2015 - New in section My UK - PTMH 2015 / Nové v sekcii Moje UK - PTMH 2015
   

 

 • 12.09.2015 heart Jeremy Brett, memorable Sherlock Holmes / Jeremy Brett, nezabudnuteľný Sherlock Holmes (03.11.1933 - 12.09.1995)heart
  On the occasion of 20th anniversary of his death fans all over the world met in Clapham London, whereJeremy Brett lived to remember their beloved hero. David Burke, his Dr. Watson in famous Granada series was present too. / Pri príležitosti 20teho výročia jeho úmrtia sa stretli fanúšikovia z celého sveta v londýnskom Claphame, kde Jeremy Brett žil, aby spomínali na svojho milovaného hrdinu. Zúčastnil sa aj David Burke, jeho Dr. Watson v známom seriáli Granady. Read / Čítaj.

   
 • 11.08.2015 - laugh I change to paid "Easy" version of making my web-site. 10x more space and no averts more. / Prešla som na platenú  "Easy" verziu tvorby mojej webky. 10x viac priestoru a už žiadne reklamy.laugh
   
 • 08.09.2015 heart Happy Birthday, Martin Freeman! / Všetko najlepšie k narodeninám, Martin Freeman! (1971) heart My beloved John Watson / Môj milovaný John Watson.
   
 • 01.08.2015  heart Hapy Birthday, Lara Pulver! / Všetko najlepšie k narodeninám, Lara Pulver! (1980) heart
  Memorable Irene Adler in Sherlock A Scandal in Belgravia / Nezabudnuteľná Irene Adler v Sherlock Škandál v Belgravii.

   
 • 01.09.2015 - And something about Hamlet on barbican, London. / A niečo o Hamletovi v barbicane, Londýn / Here / Tu.
   
 • 01.09.2015 - Thanks to my niece who just sent me this link. Listen about immortal Sherlock Holmes / Vďaka mojej neteri, ktorá mi práve poslala tento link. Počúvaj o nesmrteľnom Sherlockovi Holmesovi.
   
 • 31.08.2015 I forgot it almost, on 24.7.2015 my Fanofdetectivestories had four years. / Skoro som zabudla, 24.7.2015 mala moja Fanofdetectivestories štyri roky.
   
 • 21.08.2015 - New section My UK 2015 - PTMH - Project To Meet Hamlet, about our latest trip to UK 4.8. - 13.8.2015 / Nová sekcia Moje UK - PTMH - Projekt strenúť Hamleta, o našej najnovšej ceste do UK 4.8. - 13.8.2015. Here / Tu.
   
 • 11.08.2015 The War Doctor and Moment Interface-Rose have their new home by Tony in Cardiff. / Vojnový Doktor a Moment Interface-Rose majú nový domov u Tonyho  v Cardiffe. More / Viac.

   
 • 07.08.2015 My trio, sent from London this time reached finally Dave. / Moje trio, poslané teraz z Londýna, dorazilo konečne k Daveovi. More / Viac.


   
 • 05.08.2015 I gave the 10th Doctor to Jay and in November 2014 left me Irene / Dala som 10teho Doktora Jay a v novembri 2014 ma opustila Irene. More / Viac.

 

 

 • 26.07.2015 - at 9:00 pm (UK time) on bbc one long awaited series Agatha Christie Partners in Crime, Secret Adversary Part One. Tommy and Tuppence return! / o 21:00 (UK času) na bbc one dlho očakávaný seriál Agatha Christie Partneri v zločine, Tajný protivník, časť prvá. Tommy a Pentlička sa vrátili! Read / Čítaj.

   
 • 20.07.2015 - Hamlet tickets - Eagerly awaited Air Mail from London is here! / Horúčkovito očakávaná letecká pošta z Londýna je tu!

   
 • 19.07.2015  heart Happy Birthday, Benedict Cumberbatch!  (19.07.1076) / Všetko najlepšie k narodeninám, Benedict Cumberbatch! (19.07.1976) heart

 

 • 15.07.2015 - Hamlet premiere in London barbican theatre on 5.8.2015 is closer and closer. I just got e-mail from barbican with this photo from rehearsal room. Can't wait! :-) / Premiéra Hamleta 5.8.2015 v londýnskom divadle barbican sa blíži. Práve som dostala e-mail z barbicanu s obrázkom zo skúšky. Neviem sa dočkať! :-). More pictures/Viac obrázkov.
   
 • 10.07.2015 - I guess it's already Christmas! Watch first clip of Sherlock Christmas Special and trailer to Doctor Who season 9 :-) / Tuším sú už Vianoce! Pozri si Sherlock Vianočný špeciál - prvý klip a trailer k Doctor Who, 9. séria :-)
   
 • 30.06.2015 - My 6th Doctor arrived his new home in West Virginia, USA :-) / Môj 6ty Doktor dorazil do svojho nového domova vo West Virginia, USA :-). More / Viac.

   
 • 21.06.2015 - Happy First Day of Summer! In Bratislava not just exemplar :-) / Šťastný prvý letný deň! V Braislave nie práve ukážkový :-)

 

 • 20.06.2014 - Mr. Holmes movie had premiere, read review. Cant wait to see it! / Film Mr. Holmes mal premiéru, čítaj recenziu. Neviem sa dočkať! / Watch/Pozeraj video Behind the Scenes.

   
 • 14.06.2015 - Dollhouse TARDIS - I have completed the 6th Doctor. Now I really need a pause, at least till September! / Dokončila som 6teho Doktora. Teraz postrebujem pauzu, aspoň do Septembra!
  Here / Tu.


   
 • 07.06.2015 - Dollhouse - TARDIS - I have completed replacement for trio lost by post. / Dokončila som náhradníkov za poštou stratené trio.

 

 

 • 04.06.2015 - Sherlock Convention in London in April 2015 - Transcript of Gatiss - Moffat panel / Sherlock  Convention v Londýne, apríli 2015 - Prepis panelovej diskusie s Gatissom a Moffatom /
   Read/Čítaj.


   
 • 01.06.2015 - Proceedings of the Pondicherry Lodge, Volume 3 / Issue 1 / June 1, 2015, e-magazine of Sherlock Holmes Society of India, is just out. On page 15 is my article "Eternal Fascination with Sherlock Holmes". / Proceedings of the Pondicherry Lodge, Ročník 3 / Vydanie 1 / 1. jún 2015, e-magazín Indickej spoločnosti Sherlocka Holmesa, práve vyšiel. Na strane 15 je môj článok "Večná fascinácia Sherlockom Holmesom". Read / Čítaj.
   
 • 29.05.2015 - heartThanks my dear niece for this link / Vďaka mojej milej neteri za tento link heart
  Look / Pozri.

   
 • 29.05.2015 - Sherlock - Elementary Crossower - really something I didnt await. Appreciate great cut but honestly, for me inacceptable :-) / Kríženec Sherlock - Aké prosté - skutočne niečo, čo by som neočakávala. Oceňujem skvelý strih, ale, po pravde, pre mňa neprijateľné :-) Watch/Sleduj.

   
 • 28.05.2015 - My parcel to Dave in UK - Status: Lost / Moj balíček Daveovi v UK - status: stratený.
  Read more/Čítaj viac here/tu.

 

 • 25.05.2015heart Happy Birthday, Sir Ian Murray McKellen! (1939) / Všetko najlepšie k narodeninám,
  Sir
  Ian Murray McKellen! (1939) heart We cant wait the movie "Mr. Holmes", after IMDb premiere on 19.06.2015 in UK. Film is adaptation of the book "Slight Trick of the Mind" by Mitch Cullin and featured Sherlock Holmes as an old men at the end of his fabulous cereer... / Nevieme sa dočkať filmu "Mr. Holmes", podľa IMDb má premiéru 19.06.2015 v UK.  Film je adaptáciou knihy "Ľahké mámenie mysle" (môj preklad - kniha tu vyjde až na jeseň...), ktorú napísal Mitch Cullin. Sleduje Sherlocka Holmesa ako starého muža na konci jeho úžasnej kariéry... Trailer.

  I just started to read the book in English - amazing, touching, sad.... / Práve som začala čítať knihu v angličtine - úžasná, dojemná a smutná...
   
 • 25.05.2015 - heart Happy Birthday, David Burke (1934)! We all need a friend like Dr. Watson! / Všetko najlepšie k narodeninám, David Burke (1934)! Všetci potrebujeme priateľa, ako je Dr. Watson! heart
   
 • 25.05.2015 - My friend Jay sent me photos of my gift, 221B Baker Street living room - she has finaly put together kit :-). / Jay mi poslala fotky môjho darčeka, 221B Baker Street obývačky - konečne zložla dohromady kit :-). More/Viac here/tu.
   
 • 22.05.2015 - heartSir Arthur Conan Doyle, the man who created a legend / Sir Arthur Conan Doyle, muž, ktorý stvoril legendu. (22.5.1859 - 7.7.1930)heart

   
 • 20.05.2015 - heartRemember Jon Partwee, adorable 3rd Doctor / Spomínajme na Jona Partweeho, zbožňovaného 3tieho Doktora (07.07.1919 - 20.05.1996)heart

   
 • 19.05.2015 - Sherlock season 4 - Start of filming: Spring 2016 (!!!) - OMG!!! We have to wait a year longer than on season 3, only with one treat - Christmas special 2015... / Sherlock 4. séria - Začiatok filmovania: Jar 2016 (!!!) Panebože!!! Budeme musieť čakať o rok viac, ako na 3. sériu, len s jednou útechou: Vianočným špeciálom 2015. Read / Čítaj
  And watch amazing / A sleduj úžasné fanvideo.

 •  
 • 10.05.2015 - My new discovery - Republic of Doyle / Môj nový objav - Doyleov okres. More/Viac here/tu.

 

 • 04.05.2015 - this day in 1891 - begin of Great Hiatus / tento deň 1891 - začína Veľký Hiatus. Read more/Čítaj viac here / tu.

   
 • 01.05.2015  heartHappy Birthday, Una Stubbs, my beloved Mrs. Hudson! / Všetko najlepšie k narodeninám, Una Stubbs, moja milovaná pani Hudsonová!heart

   
 • 01.05.2015 - Have a great First of May! / Krásny Prvý máj!

 •  
 • 29.04.2015 - Amazing video of London with oldest footages ever. Really worth seeing! / Úžasné video Londýna, s vôbec najstaršími snímkami. Oplatí sa vidieť! Watch / Pozeraj.

 

 • 28.04.2015 - New pictures in section My dolls in their new homes / Nové obrázky v sekcii Moje panenky
  v
  nových domovoch. Here/Tu.

 

 • 28.04.2015 - My website Dolhousefan has its second anniversary. / Moja webka Dollhousefan má druhé výročie.

 •  
 • 25.04.2015 - Czech Society of Sherlock Holmes - second meet of members in Brno, Sherlock Holmes pub, to have a dinner, to talk and to learn something about art of offence baritsu. We had actually a great time! And a new tradition was confirmed on this second meet in Brno - to meet each April here on the occasion of Sherlock Holmes resurrection in April 1894. / Česká spoločnosť Sherlocka Holmesa - druhé stretnutie členov v Brne, v Sherlock Holmes pub, aby sme sa naobedovali, porozprávali sa a naučili sa niečo o umení sebeobrany baritsu. A bolo to skvelé! Na stretnutí sme potvrdili novú tradíciu - stretnúť sa každý apríl v Brne, pri príležitosti Vzkriesenia Sherlocka Holmesa v apríli 1894. Photos / Fotky.
   
 • 24.04.2015 - Sherlocked Convention 2015 in London starts. How I wish to be there! To see them all! / Začína Sherlocked Convention 2015 v Londýne. Ako rada by som tam bola a videla ich všetkých! More/Viac on official web, facebook and twitter.
   
 • 07.04.2015 - End of the Great Hiatus in April 1894 / Koniec Veľkého Hiátu v apríli 1894. More/Viac in section/v sekcii.

 

 • 05.04.2015 - My Dollhouse - TARDIS - Just completed The First and 2nd Doctor. / Práve som dokončila Prvého a Druhého Doktora. Here / Tu.

   
 • 29.03.2015 - Watch amazing 10 years of Doctor Who / Pozri si úžasných 10 rokov seriálu Doctor Who - Trailer.

 

 • 28.03.2015 - My Dollhouse - just completed River Song and the War Doctor. / Práve som dokončila River Song a Vojnového Doktora. See/Pozri more/viac.

   
 • 27.03.2015 - Happy Birthday, Louise Brealey, my beloved Molly Hooper! (27.03.1979) / Všetko najlepšie
  k narodeninám, Louise Brealey, moja milovaná Molly Hooper! (27.03.1979)


   
 • 26.03.2015 - Doctor Who - 38. Anniversary (1977)of premiere of "Talons of Weng-Chiang" with beloved 4th Doctor (Tom Baker) / 38. výročie (1977) premiéry "Talóny Weng-Chianga" s milovaným 4tým Doktorom (Tom Baker). Watch/Sleduj 10. Anniversary / 10. Výročie Trailer.
   
 • 26.03.2015 heart Happy Rose Dayheart - today ten years ago Doctor Who, his 9th incarnation played by Christopher Eccleston, returned in episode "Rose". / Dnes, pred desiatimi rokmi sa vrátil Doctor Who, jeho 9. inkarnácia v  podaní Christophera Ecclestona, v epizóde "Rose".

   
 • 24.03.2015 - I added a map in section My figures in New Homes / Pridala som mapu do sekcie moje figurky v nových domovoch. Here / Tu.

 •  
 • 21.03.2015 - I just saw Grand Hotel Budapest. Star cast, amazing, bizarre movie with quirky comedy accents, really worth seeing. / Práve som videla Grand Hotel Budapest. Hviezdne obsadenie, úžasný, zvláštny film s bizarnými komediálnymi prvkami, skutočne sa oplatí vidieť. Trailer. About movie/O filme hear/tu.
  I think, that the answer of Mr. Moustafa: "Good old times were over long before Gustave arrived. He just tried to keep delusion..." expresses the essence of the story... / Myslím, že odpoveď pána Moustafu: "Dobré staré časy pominuli dávno predtým, ako prišiel Gustave. On sa len snažil udržať zdanie..." vystihujú podstatu príbehu...

   
 • 20.03.2015 - in 1888 Holmes first meets Irene Adler. / V r. 1888 Holmes prvý raz stretáva Irene Adler. More / Viac here/tu.

   
 • 20.03.2015 - Partial sun eclipse in Bratislava, 9:30 - 11:30 - my snaps made by mobile phone, Week really rich of astronomical events :-) / Čiastočné zatmenie slnka v Bratislave, 9:30 - 11:30 - moje fotky robené mobilom. Týždeň ozaj bohatý na astronomické úkazy :-). Snaps/Momentky.

   
 • 18.03.2015 - Thanks my dear niece for this link - ginger bread dollhouse :-) People have great ideas! / Ďakujem mojej milej neteri  za  link - medovníkový dollhouse :-) Ľudia majú skvelé nápady! 
   
 • 18.03.2015 - Outstanding! In the night from 17. to 18. March we could see Polar light also in Slovakia! / Mimoriadne! V noci zo 17. na 18. marca sme aj na Slovensku mohli vidieť polárnu žiaru!
  Read / Čítaj.


  Picture/Obrázok: Vrátna Valey / Vrátna Dolina
 • 17.03.2015 Happy St. Patrick's Day! / Šťastný Deň Svätého Patrika! 
  Watch / Pozeraj Irish Bear Dance :-).
  About St. Patrick / O Svätom Patrikovi here/tu.

   
 • 17.03.2015 - Arthur and George, ITV drama, yesterday I watched last third episode. / Arthur a George, dráma na ITV, včera som pozerala poslednú tretiu epizódu. Watch on YT / Pozeraj na YT Episode 01, Episode 02, Episode 03.

  Arthur Conan Doyle: The Case of Mr George Edalji - read/čítaj e book
   
 • 15.03.2015 - My Dollhouse - I completed also props for Holmes and Watson. / Dokončila som aj doplnky pre Holmesa a Watsona. Here / Tu.

 •  
 • 12.03.2015 - Doctor Who - I just added new section - Doctor Puppet. / Práve som pridala novú sekciu - Doctor Puppet. Here/Tu.

   
 • 11.03.2015 - Happy Birthday, Alex Kingston (11.3.1963), my beloved River Song! Happy Birthday, John Barrowman (11.3.1967), captain Jack Harkness. / Všetko najlepšie
  k narodeninám, Alex Kingston (11.3.1963), moja milovaná River Song!. Všetko najlepšie k narodeninám, John Barrowman (11.3.1967), kapitán Jack Harkness! Gallery River and Gallery Jack.

   
 • 09.03.2015 - Arthur and George - just saw a second part of ITV drama. And it seems Sir Arthur hesitates - should he continue with his investigation or not... suddenly he's not hunddred percent convinced about George's innocence... / Arthur a George - práve som videla druhú časť ITV drámy. A zdá sa, že Sir Arthur váha - má pokračovať v pátraní, alebo nie... zrazu nie je na sto percent presvedčený o Georgeovej nevine.. Gallery/Galéria.
   
 • 08.03.2015 -  My Dollhouse. Just completed my Homes and Watson. / Môj Dollhouse. Práve som dokončila Holmesa a Watsona. More/Viac here/tu.

   
 • 07.03.2015 - Remember Charles Gray (28.8.1928 - 7.3.2000), great actor, memorable Mycroft Holmes in Granada adaptations. / Spomíname na Charlesa Graya (28.2.1928 - 7.3.2000), skvelého herca, nezabudnuteľného Mycrofta Holmesa v adpatáciách Granady. Gallery / Galéria.
   
 • 04.03.2015 - This day in 1881 was the first case STUD od Sherlock Holmes and Dr. Watson / Tento deň
  v roku 1881, bol prvý prípad Sherlocka Holmesa a Dr. Watsona STUD. Read / Čítaj.


   
 • 02.03.2015 - Just saw on ITV first part of brand new three part mini series Arthur and George (with Martin Clunes as ACD), mapping one episode of Arthur Conan Doyle's life. Amazing! Can't wait next Monday. / Práve som na ITV videla prvú časť celkom novej troj-dielnej minisérie Arthur a George, mapujúcu jednu epizódu zo života Arthura Coanan Doylea. Úžasné! Neviem sa dočkať ďalšieho pondelka. Watch/Pozri Trailer.
   
 • 27.02.2015 - My dolls in new homes - after 10 calendar days came my Sherlock Holmes - Jeremy Brett to his new home by Steve in UK. / Moje figurky v nových domovoch - po 10 kalendárnych dňoch prišiel môj Sherlock Holmes - Jeremy Brett do svojho nového domova u Steva v UK. See new section/Pozri novú sekciu Here/Tu
  Love Daves comment laugh / Milujem Davov komentár

   
 • 24.02.2015 - Lost Doyle's story (my post on 20.2.15) is not writen by ACD :-( / Stratenú Doylovu poviedku (môj zápis 20.2.15) nenapísal ACD :-(. Read/Čítaj.

 

 • 23.02.2015 - Sophie Hunter was known for me I only couldn't recall from what. Now I know - I saw her in Midsomer Murders in S07E05 The Maid in Splendour, as Bella Monday. / Sophie Hunter mi bola povedomá, nevedela som si spomenúť odkiaľ. Už viem - videla som ju vo Vraždy v Modsomeri, v S07E05 Jezerní panna, kde hrala Bellu Monday. Read/Čítaj a Watch/Pozeraj.
   
 • 22.02.2015 - My Oscar for nicest couple - Mr. and Mrs. Cumberbatch! Aren't they adorable? / Môj Oscar pre najkrajší pár - pán a pani Cumberbatch!. Nie sú zbožňovaniahodní? Gallery/Galéria.

 

 • 22.02.2015 - Oscar night - at least one Oscar of eight nominations for Imitation Game - Oscar goes to Graham Moore for best adapted screenplay! / Oscarová noc - aspoň jeden Oscar z ôsmich nominácií pre Kód Enigmy - Oscara získal Graham Moore za najlepší adaptovaný scenár!
  Read / Čítaj. and watch / pozeraj.

   
 • 22.02.2015 - I have just completed the 3rd. Doctor. / Práve som dokončila 3tieho Doktora.
     Here/Tu.

 

 • 20.02.2015 - Arthur Conan Doyle - Discovered the lost SH short story! One would not believe its possible after so many years :-) / Našla sa stratená SH poviedka! Človek by neveril, že je to možné po toľkých rokoch :-). Read/Čítaj.
   
 • 20.02.2015 - SH and JW life chronology - just added February case / SH a JW chronológia života - práve som pridala februárový prípad. Here/Tu.

 

 • 18.02.2015 - Just found something interesting - Holmes and Watson meet Richard III :-) Robert Downey Jr. (Holmes in Guy Ritchie's adaptations), Edward Hardwicke (Watson in Granada series) in movie Richard III (1995) - Shakespeare's works relocated in UK  of 30ties past century. / Práve som našla niečo zaujímavé - Holmes a Watson sa stretli s Richardom III :-) Robert Downey Jr. (Holmes v adaptáciách Guya Ritchieho), Edward Hardwicke (Watson v seriáli Granady) vo filme Richard III (1995) - Shakespearovom diele prenesenom do UK 30. rokov minulého storočia. Watch / Pozeraj. (since 46. second / od 46. sekundy).
   
 • 16.02.2015 - Happy Birthday, Christopher Eccleston! (16.2.1964). My beloved 9th Doctor. / Všetko najlepšie k narodeninám, Christopher Eccleston (16.2.1964). Môj milovaný 9ty Doktor. Gallery/Galéria.
   
 • 15.02.2015 - My web-site has one year today :-) / Moja webka má dnes jeden rok :-). And his cake is lovely greeting from my dear niece - thank you! / A tá torta je krásny pozdrav od mojej milej netere - ďakujem!
 • 14.02.2015 - Ben and Sophie wed on Valentines day! What a lovely day for wedding! Wish them entire happiness of the world :-) / Ben a Sophie sa zosobášili na Deň svätého Valentína. Aký krásny deň na svadbu!. Želám im všetko šťastie sveta :-). Read / Čítaj and here/tu.

 

 • 14.02.2015 - I just saw Paddington! Adorable, charming, amazing amusing, witty, fanny family film. As a bonus breathtaking shots of London. Really worth seeing! / Práve som videla film Paddington! Zbožňovania hodný, roztomilý, úžasne zábavný, vtipný, veselý rodinný film. Ako bonus úchvatné zábery Londýna. Skutočne sa oplatí vidieť!. Watch/Pozri si Trailer .
   
 • 13.02.2015 - I have almost completed my Jeremy Brett - Sherlock Holmes (on special wish of my FB friend Steve)./ Už som skoro dokončila môjho Jeremy Bretta - Sherlocka Holmesa (na zvláštne želanie môjho priateľa na FB Steva). More/Viac here/tu.
   
 • 13.02.2015 - Imitation Game - interesting - Ben and Keira dance on music "Coffee Meditation" composed and performed by Czech composer Milan Svoboda. / Kód Enigmy - zaujímavosť - Ben a Keira tancujú na hudbu "Coffee Meditation", ktorú zložil a nahral český skladateľ Milan Svoboda. Read / Čítaj, or Here / Tu.
   
 • 11.02.2015 - Finally I wrote about The Imitation Game, amazing movie which I saw already twice, in London 21.11.2014 and 31.1.2015 at home. / Konečne som napísala o Kóde Enigmy, úžasnom filme, ktorý som už videla dva razy - v Londýne 21.11.2014 a doma 31.1.2015. Read/Čítaj

   
 • 08.02.2015 - My Dollhouse - I have just completed 12th  and Clara. / Môj Domček - práve som dokončila 12teho a Claru. More / Viac in section/v sekcii.

   
 • 06.02.2015 - Happy Birthday, Gayle Hunnicutt (1943), the Woman in Granada series, in A Scandal in Bohemia.. / Všetko najlepšiek narodeninám, Gayle Gunnicutt (1943), tá Žena v seriály Granady, v Škandále v Čechách. Pictures/Obrázky.

   
 • 04.02.2015 - Happy Birthday Nigel Bruce (1895)! Memorable Dr. Watson for Basil Rathbone as Sherlock Holmes. / Všetko najlepšie k narodeninám,, Nigel Bruce (1895)! Nezabudnuteľný Dr. Watson pre Basila Rathbona v roli Holmesa. Pictures/Obrázky.
   
 • 01.02.2015 - Sherlock Christmas special 2015 - latest news. If it only be an art of time traveling! / Sherlock Vianočný špeciál 2015 - najnovšie správy. Keby to tak bolo cestovanie v čase! here / tu.

 

 • 31.01.2015 - The Imitation Game - I saw it again! Amazing, very touching and very very sad... / Kód Enigmy - videla som to znovu! Úžasné, veľmi dojemné a veľmi veľmi smutné... Trailer.

 

 • 30.01.2015 - Geraldine McEwan, me beloved Miss Marple, died today aged 82 :-( / Geraldine McEwan, moja milovaná slečna Marplová, zomrela vo veku 82 rokov :-(. Read /Čítaj.

   
 • 26.01.2015 - A 1916 silent movie featuring Sherlock Holmes (played by William Gillettte) and long presumed lost will have it's premiere in Paris on 31.01.2015. Would need TARDIS to see it in real time :-).  At any rate, would like to see it at least now in Paris. / Nemý film z roku 1916 so Sherlockom Holmesom (hrá William Gillette), o ktorom sa dlho predpokladalo, že sa stratil, bude mať premiéru 31.01.2015 v Paríži. Potrebovala by som TARDIS, aby som to videla v reálnom čase :-). Každpádne by som to rada videla aspoň teraz, v Paríži. More / Viac. See here also post on 6.11.2014 / Pozri tu aj záznam zo 6.11.2014.
  Latest news - all will be released on DVD (date unknown yet)! / Najnovšie správy - bude do dostupné na DVD (termín zatiaľ neznámy)!

   
 • 24.01.2015 - Czech Society of Sherlock Holmes event "Toast to Immortal" by occation of SH's Birthday (6. January), my friend Vendy Dezortova sent me a photo greeting (she was there) and her article in regional diary. / Akcia Českej spoločnosti Sherlocka Holmesa k výročiu narodenia SH (6. januára) "Prípitok nesmrteľným", moja priateľka Vendy mi poslala foto pozdrav (bola pri tom) a jej článok o akcii v regionálnom denníku.
  Picture/Obrázok by Jovan Dezort: Aleš Kolodrubec, President of CSSH with 'my' goose / Aleš Kolodrubec, president ČSSH s 'mojou' husou

   
 • 22.01.2015 - Doctor Who - What's new in series 9 - read / Čo je nové v sérii 9 - čítaj.

 

 

 • 21.01.2015 - Torchwood comes back, but not on TV :-( / Torchwood sa vracia, ale nie v TV :-(. Read / Čítaj.

 

 • 20.01.2015 - Ben Cumberbatch nominated for Oscar! (and great news also - Imitation Game - premiere in Slovakia 29.01.2015 :-) ) / Ben Cumberbatch nominovaný na Oscara. (a tiež skvelá správa -Kód Enigmy - premiéra na Slovensku 29.01.2015 :-) ).
  And watch funny video with Ben (I only can quote Shakespere: "A rose by any name would smell as sweet"). / A pozri si zábavné video s Benom. (Ja len môžem citovať Shakespearea: "Ruža aj s iným menom by voňala rovnako")
   
 • 19.01.2015 - If you could choose, which door will you open? Me TARDIS - takes me anywhere and in any time.../ Keby ste si mohli vybrať, ktoré dvere otvoríte? Ja TARDIS - vezme ma hocikam a hocikedy...
   
 • 15.01.2015 - premiere of Sherlock Reichenbach Fall (2012) / Premiéra Sherlock Reichenbašský vodopád (2012)

   
 • 15.01.2015 - London, November 2014 - my new photobook / Londýn, november 2014 - moja nová fotokniha. Click on picture/Klikni na obrázok:

 

 • 14.01.2015 - Doctor Who - Start of filming series 9! / Začali nakrúcať 9. sériu! Read/Čítaj and Here/Tu.


 

 • 14.01.2015 - Radiotimes voting about the best designed TARDIS. Not results exactly after my taste :-). Can't decide, so my Number one are both TARDIS of 9th-10th and first TARDIS of 11th. The more crazy the more good :-). / Hlasovanie v Radiotimes o najlepšom dizajne TARDIS. Výsledky nie celkom podľa môjho gusta. Neviem sa rozhodnúť, preto moje Číslo jedna sú obe - TARDIS 9teho a 10teho a prvá TARDIS 11teho. Čím bláznivejšie, tým lepšie.


 •        
      9-10th                 first of 11th

   
 • 12.01.2015 - Anniversary of Sherlock - premiere of  His Last Vow (2014) / Výročie Sherlocka - premiéra Jeho posledný sľub (2014)

   
 • 09.01.2015 - Holmes - I added CHAS in Januray cases and events / Holmes - Pridala som CHAS do Januárových prípadov a udalostí. Read/Čítaj.

   
 • 08.01.2015 - Premiere of The Hounds of the Baskervilles (2012) / Premiéra Psov baskervillských (2012)

 

 • 07.01.2015 - I added list of Canonical abbreviations of Holmes novels and short stories. / Pridala som zoznam Kanonických skratiek románov a poviedok s Holmesom. Here/Tu.

   
 • 06.01.2014 - Sherlock - Great news! Today started filming of Sherlock Christmas Special (supposed air date next Christmas). Guess they will make some kind of costume party, or do you have any other idea how to implement Victorian dresses to modern times? / Sherlock - Skvelá správa! Dnes začalo nakrúcanie Vianočného špeciálu Sherlocka (predpokladané vysielanie budúce Vianoce). Myslím, že budú mať nejakú party s maskami. Alebo máte nejaký iný nápad, ako implementovať viktoriánske odevy do modernej doby? . Photos/Fotky.
   
 • 06.01.2015 - DW Experience in Cardiff - would be great to join in August! / DW Zážitok v Cardiffe - bolo by skvelé, absolvovať to v auguste!

   
 • 06.01.2015 - Happy Birthday, Mr. Holmes! You look great aged 161! / Všetko najlepšie k narodeninám, Mr. Holmes! Vyzeráte skvelo na 161 rokov! See/Pozri also/tiež updated also by December case BLUE/aktualizované tiež o decembrový prípad BLUE.
  Photos of Sherlock "Teddy Bear" Holmes made my firend Aleš (I made bear for him), he also named the bear so :-) / Fotky Sherlocka "Teddy Bear" Holmesa robil môj priateľ Aleš (pre neho som medvedíka robila), aj ho tak pomenoval.

   
 • 05.01.2015 Anniversary - premiere of The Signf of Three (2014) / Výročie - premiéra Znamenia troch (2014)

   
 • 04.01.2015 - Read about DW Christmas special Last Christmas / Čítaj o DW Vianočnom špeciáli Posledné Vianoce here/tu.

   
 • 01.01.2015 Anniversaries - premiere of A Scandal in Belgravia (2012), premiere of The Empty Hearse (2014) / Výročia - premiéra Škandálu v Belgravii (2012), premiéra Prázdne máry (2014).

   
 • 01.01.2015 Wish you all a very Happy New Year 2015 and many wonderful new books, stories and films. / Želám vám všetkým veľmi štastný nový rok 2015 a veľa krásnych kníh, príbehov a filmov.


   
 • 28.12.2014 - Ive just completed my Bear Sherlock, is 18 cm tall (7 inch) / Práve som dokončila môjho Medveďa Sherlocka, je vysoký 18 cm (7 palcov). Here/Tu.

   
 • 25.12.2014 - Premiere of DW Christmas special Last Christmas on bbc one at 6:15 pm. / Premiéra DW Vianočného špeciálu Posledné Vianoce na bbc one o 18:15. More at the end of section/Viac na konci sekcie here/tu.

 

 • 22.12.2014 - Love this old ICQ Santa Deer card! Click on each deer./ Milujem túto starú ICQ kartu Santu a soby! Klikni na každého soba. Play/Hraj.

 

 • 21.12.2014 - I have just completed a Christmas goose from BLUE (now in "live" size). It will be for Ales (President of our Czech Society of Sherlock Holmes). I made it after Lucy - goose of Sherlock Holmes Society of SH - look post here in diary on 14.12.2014.  / Práve som dokončila vianočnú hus z BLUE (tento raz v životnej veľkosti) Je pre Aleša (president Českej spoločnosti Sherlocka Holmesa. Vzorom bola Lucy - hus Londýnskej spoločnosti SH - pozri zápis tu v denníku 14.12.2014.  More/Viac Here / Tu.
   
 • 21.12.2014 - Fourth Advent Sunday / Štvrtá adventná nedeľa

 

 • 16.12.2014 - DW - "Last Christmas" - latest clip "Santa Arrives" / DW - "Posledné Vianoce" - najnovší klip "Santa prichádza". Watch / Pozeraj.

   
 • 15.12.2014 - Just received Christmas Greeting from my friend Dave. Love also his very special address label :-) / Práve som dostala vianočný pozdrav od svojho priateľa Davea. Páči sa mi aj jeho veľmi špeciálny adresný štítok :-).

   
 • 15.12.2014 - Just found on FB - Advent Calendar of Czech TV - lovely! / Práve som našla na FB - Adventný kalendár Českej televízie - krásny! Look/Pozri.

   
 • 15.12.2014 - Paddington - premiere here by us 26.12.2014. Definitely must see it :-) / Paddington - premiéra tu u nás 26.12.2014. Toto určite musím vidieť :-). Trailer 2.


  Jay and me with Paddington - Sherlock Bear, designed by Ben Cumberbatch, on SH exhibition in Museum of London, 21.11.2014. /
  Jay a ja s Paddingtonom - Medveďom Sherlockom, ktorého navrhol Ben Cumberbatch, na SH výstave v Múzeu Londýna, 21.11.2014.

   
 • 14.12.2014 - Lovely Season's Greeting from Mr. Roger Johnson from Sherlock Holmes Society of London. I've wrote him because of their "The District Messenger" e-mail subscrition and recieved also this Compliment - it's a Christmas goose from "The Adventure of the Blue Carbuncle", which is always arranged this way in Sherlock Holmes pub in London during a Christmas time. /
  Krásny pozdrav k Vianociam od pána Rogera Johnsona z Londýnskej spoločnosti Sherlocka Holmesa. Písala som mu kvôli e-mailovému odberu ich mesačníka "Dictrict Messanger" a dostala aj tento Kompliment - je to vianočná hus z "Dobrodružstva s modrou karbunkulou", ktorá je počas Vianoc vždy takto naaranžovaná v Sherlock Holmes pub v Londýne.
  No goose yet on SH's fireplace on 22.11.2014, as we were in SH pub... /
  Na krbovej rímse 22.11.2014, keď sme boli v SH pub,  ešte žiadna hus...

   
 • 14.12.2014 - Third Advent Sunday / Tretia Adventná nedeľa


 

 • 13.12.2014 - My Doctors - new presentation shelter / Moji Doktori - nový prístrešok na prezentáciu.


 

 • 12.12.2014 - Doctor Who Parody - this is just the case, when parody is an art of salute to original :-) / Paródia na Doctor Who - toto je ten prípad, kedy je paródia istou poklonou originálu :-). Watch/Pozeraj:

   
 • 12.12.2014 - I've just found this amazing video on YT - "The Average Face of the Doctor" / Práve som na YT našla toto skvelé video "Priemerná tvár Doktora".
  Watch / Pozeraj at the end of section/na konci sekcie.


   
 • 12.12.2014 - My Sherlock Holmes Calendar 2015 - I created it already in sommer :-). / Môj Kalendár Sherlock Holmes 2015 - vytvorila som ho už v lete :-). Here / Tu.

   
 • 11.12.2014 - Doctor Who Christmas special 2014 "Last Christmas" on bbc one on 25.12.2015, at 6:15 pm. Can't wait!. / Vianočný špeciál Doktora Who 2014 "Posledné Vianoce" na bbc one 25.12.2014 o 18:15. Neviem sa dočkať!. Trailer.

   
 • 11.12.2014 Independent Film Award for Ben Cumberbatch and Andrew Scott. Congratulations! / Cena nezávislého filmu pre Bena Cumberbatcha a Andrewa Scotta. Gratulujeme!!! read/čítaj.


   
 • 11.12.2014 - "Kód Enigmy" v českých kinách už v januári 2015! Dúfam, že aj v slovenských... / "Imitation Game" in Czech cinemas already in January 2015! Hope in Slovak cinemas too... Čítaj/Read.
  Sherlockology review/recenzia.

   
 • 10.12.2014 - My Christmas Greetings Pudding / Môj Puding z vianočných pozdravov here/tu.

 

 • 08.12.2014 - 26. anniversary of premiere of The Hound of the Baskervilles with Jeremy Brett. / 26. výročie
 • premiéry Psa baskervillského s Jeremy Brettom. Pictures / Obrázky.

   
 • 07.12.2014 - New section "My UK", videos from my latest November trip to London inclusive. (I didnt make many videos there - no time, actually only part 7. and 9., other parts are photo presentations). / Nová sekcia "Moje UK", vrátane videí z najnovšej novembrovej cesty do Londýna. (Nerobila som tam veľa videí - nebol čas, vlastnelen časť 7. a 9. sú videá, ostatné sú prezentácie fotiek). Here / Tu. The only one video from latest trip on YT / jedné video z najnovšieho výletu ma YT watch/pozri, or in section / alebo v sekcii.
   
 • 07.12.2014 - Second Advent Sunday / Druhá adventná nedeľa

 

 

 • 07.12.2014 - Latest rumour from web - Benedict Cumberbatch will be dad... Thanks my niece for the hint! Almost missed this great news :-) / Najnovšie chýry z webu - Benedict Cumberbatch bude otcom... Vďaka mojej neterke za upozornenie! Skoro som túto skvelú správu zmeškala :-). Read in English / Čítaj v češtine.
   
 • 03.12.2014 - 121 years ago, in December 1893, in Strand Magazine Issue 36 - first published The Final Problem - FINA with amazing illustrations of Sidney Paget. / Pred 121 rokmi, v decembri 1893, v časopise Strand magazine, vydanie 36 - prvé vydanie Posledný prípad - FINA, s úžasnými ilustráciami Sidneyho Pageta. See/Pozri archive/archív.
   
 • 02.12.2014 - Just for some Christmas feeling - Christmas time in Bratislava. / Len trochu vianočnej nálady - Vianočný čas v Bratislave Here/Tu.

   
 • 01.12.2014 - Issued Vol2 Iss2 of e-magazine of Sherlock Holmes Society of India. I have two articles there - page 18 - Tracing Sherlock Holmes (as follow of Discovering of SH in Vol2 Iss1 in June) and page 44 - Waiting for Hamlet. And see also "Acknowledgements" at the begin :-) / Vyšiel Zv2 Vyd2 e-magazínu Indickej spoločnosti Sherlocka Holmesa. Mám tam dva články - str. 18 - Po stopách Sherlocka Holmesa (ako pokračovanie Objavovania SH vo Zv2 Vyd1 v júni) a na str. 44 - Čakanie na Hamleta. A pozrite si aj "Poďakovanie" na začiatku :-)
  Read / Čítaj.

   
 • 30.11.2014 - Sherlockology Advent Calendar 2014, I will update it each day.  / Adventný kalendár Sherlockology, budem ho aktualizovať každý deň. Here/Tu.

 •  
 • 30.11.2014 - First Advent.And countdown to Christmas started :-). / Prvý advent. A odpočítavanie do Vianoc začalo :-)

   
 • 27.11.2014 - Verity Lambert (27.11.1935 - 22.11.2007), producer of the first Doctor would be 79 today. Thank you, Verity, for amazing series Doctor Who! / Verity Lambert (27.11.1935 - 22.11.2007), producentka prvého Doktora, by dnes mala 79 rokov. Vďaka, Verity, za úžasný seriál Doctor Who!
   
 • 27.11.2014 - Sad news today - crimi writher P. D. James died today in age of 94. She is best know through her novels with Adam Dalgliesh. / Dnes smutná správa - autorka detektívok P. D. James dnes zomrela vo veku 94 rokov. Je známa najmä svojimi románmi s Adamom Dalglieshom. Read more/Viac tu. A wrote about her / Písala som o nej  here/tu.
   
 • 27.11.2014 - At the end of last week I went crazy, bought me a flight ticket and was in London (20. - 23.11.2014)! Good reason was a book launch of amazing graphic book "The Hound of Baskervilles" created by Czech painter Petr Kopl and mainly that my friend Jay would be there. So we met us finaly "live" and could take an amazing adventure. /
  Koncom minulho týždňa som sa zbláznila, kúpila si letenku a bola v Londýne (20.-23.11.2014)!. Dobrým dôvodom bol krst skvelej comiksovej knihy "The Hounds of Baskervilles" českého maliara Petra Kopla a hlavne, že tam bude moja priateľka Jay. Tak sme sa konečne stretli "live" a mohli podniknúť skvelé dobrodružstvo. / Some pictures / Pár obrázkov here/tu. / Report coming soon / Reportáž čoskoro.
  See also / Pozri tiež here/tu.

   
 • 17.11.2014 - My TARDIS - yesterday I have made Missy. / Včera som vyrobila Missy. Here/Tu.
   

 

 • 16.11.2014 - The Imitation Game - one of the films I definitely have to see. / The Imitation Game - jeden z filmov, ktoré musím vidieť. More/Viac here / tu.

   
 • 13.11.2014 - my TARDIS - the 5ths new face and hut / moja TARDIS - nová tvár a klobúk 5teho
         Here/Tu.


   
 • 12.11.2014 - my TARDIS - I've completed the Dalek. / moja TARDIS - dokončila som Daleka. Here/Tu.

 

 • 12.11.2014 - Doctor Who searies 8 is over, all we can do is to wait on Christmas special in December. First hint we could see at the end of S08E12 Death in heaven - unexpected visit of Santa in TARDIS  - lovely scene (photo here) :-)... / 8. séria je za nami a nám neostáva iné, len čakať na Vianočný špeciál v decembri. Prvý náznak sme mohli vidieť v závere S08E12 Smrť v nebi - nečakanú návštevu Santu v TARDIS  - krásna scéna (viď. foto tu) :-). Watch/Pozeraj trailer.
   
 • 09.11.2014 - My Dollhouse - TARDIS - I've completed the 5th Doctor and Rose. / Môj domček pre bábiky - TARDIS - dokončila som 5teho Doktora a Rose. Here / Tu.

   
 • 08.11.2014 - Doctor Who - S08E12 Death in Heaven, 8:00 pm on bbc one  - spectacular Grand finale of series 8. / S08E12 - Smrť v nebi - veľkolepé Grand finále 8. série here / tu.

 

 • 06.11.2014 - This day in 1899 in New York City - Premiere of Sherlock Holmes, four-act play written by William Gillette and Sir Arthur Conan Doyle, based on Conan Doyle's character Sherlock Holmes.
  Gillette's Holmes was first to utter "Elementary, my dear Watson", a phrase that never appears in Conan Doyle's stories. / Tento deň v 1899, v New York City - Premiéra Sherlocka Holmesa, hry v štyroch dejstvách, ktorú napísal William Gillette a Sir Arthur Conan Doyle na motívy postavy Sherlocka Holmesa. Gillettov Holmes prvý uviedol "Aké prosté, milý Watson", frázu, ktorá sa nikdy neobjavila v Doyleových príbehoch.

   
 • 05.11.2014 - Benedict Cumberbatch engaged with Sophie Hunter! / Benedict Cumberbatch zasnúbený so Sophie Hunter! Here / Tu and read more/čítaj viac Here/Tu.

   
 • 04.11.2014 - Latest by Madame Tussauds / Najnovšie u Madame Tussauds. Here / Tu.


 

 • 04.11.2014 - Doctor Who S08E12 Death in Haeven Trailer. Can't wait next Saturday! / S08E12 Smrť v nebi - Trailer. Neviem sa dočkať budúcej soboty!  / Watch / Sleduj.

   
 • 04.11.2014 - Matt Smith's (the 11th Doctor) lovely funny home video, with James Corden (Craig Owen in S05E11 - the Lodger). Just found on Pinterest. / Krásne, zábavné domáce video Matta Smitha (11ty Doktor) s Jamesom Cordenom (Craig Owen v S05E11 Nájomník). Práve som objavila na Pinterest. Watch / pozeraj.
   
 • 03.11.2014 -Happy Birthday, Jeremxy Brett (3.11.1933 - 12.9.1995) / Všetko najlepšie k narodeninám, Jeremy Brett (3.11.1933 - 12.9.1995). Best of Granada Sherlock Holmes quotes / Najlepšie citáty zo seriálu Garnada - Sherlock Holmes here / tu.
   
 • 02.11.2014 - Made my 9th Doctor / Vyrobila som 9teho Doktora. Here/Tu.


 

 • 02.11.2014 - I have just found on FB this video cut - great moments of Sherlock series 3. My photobook came to life :-) / Práve som na FB našla tento zostrih - skvelé momenty Sherlock 3. série. Moja fotokniha ožila :-) / Watch/Sleduj here/tu.
   
 • 01.11.2014 - Doctor Who, premiere of amazing S08E11 Dark Water / Premiéra úžasnej S08E11 Temná voda. Here / Tu.

   
 • 01.11.2014 - STUD - 127. anniversary. Sherlock Holmes first appeared in the Beetons Christmas Annual 1887. It was issued in November at a price of one shilling and sold out before Christmas. The Magazine included "A Study in Scarlet" by A. C. Doyle, pp. 1-95. / STUD - 127. výročie. Sherlock Holmes sa prvý raz objavil v Beetons Christmas Annual v 1887. Vyšiel v novembri, stál jeden šiling a vypredal sa ešte pred Vianocami. Časopis obsahoval "Štúdiu v šarlátovej" od A.C. Doylea na str. 1-95.
   
 • 01.11.2014 - SH and JW - November Cases / SH a JW - Novembrové prípady here/tu.

 

 • 31.10.2014 - Happy Halloween! My friend Dave on FB commentated it witty: "Have a Fun Halloween... and remember to drive your broomstick responsibly... no crashing into Blue Boxes" :-). / Štastný Haloween! Moj priateľ Dave na FB vtipne komentoval: "Zábavný Halloween... a nezabudnite jazdiť na svojich metlách zodpovedene... žiadne zrážky s Modrými búdkami" :-).
   
 • 30.10.2014 - Love this prequel on bbc one, cause I love original British drama. And Ben. / Milujem tento predel na bbc one,  pretože milujem originálnu britskú drámu. A Bena. Watch/Pozeraj.

 

 • 30.10.2014 - Lovely article about Ben Cumberbatch in ELLE magazine / Krásny článok o Benovi Cumberbatchovi v časopise ELLE.


   
 • 29.10.2014 - Doctor Who - 12th's companions, other recurring characters / Doctor Who - spoločníci 12teho, ostatné postavy here / tu.

 

 • 28.10.2014 - Happy Birthday, Matt Smith, my beloved 11th Doctor!(28.10.1982). / Všetko najlepšie k narodeninám, Matt Smith, môj milovaný 11ty Doktor! (28.10.1982)

 

 • 25.10.2014 - Doctor Who - premiere on bbc one of S08E10 In the Forest of the Night / Premiéra S08E10
  V lese noci na bbc one. Here / Tu.


   
 • 21.10.2014 - This warning should be probably on my door (and on my neck too :-) ) / Toto varovanie by asi malo byť na mojich dverách (a na mojom krku tiež :-) ).
  Completed with the card which sent me my niece: / Doplnené o kartu, ktorú mi poslala moja neter:


   
 • 21.10.2014 - Happy Birthday, Andrew Scott! (21.10.1976) / Všetko najlepšie k narodeninám, Andrew Scott! (21.10.1976). / More pictures / Viac obrázkov here / tu.

 

 • 18.10.2014 - Doctor Who premiere S08E09 Flatline on bbc one at 8:25 pm. / Doctor Who - premiéra na bbc one o 20:25 S08E09 Naplocho. Here / Tu.

   
 • 18.10.2014 - Granada - BBC Sherlock Resemblance - this amazing video posted on my FB timeline my friend Julia. / Podobnosť Granada - BBC Sherlock - toto úžasné video pridala na moju FB časovú os priateľka Julia. Watch / Sleduj.
  Julia seem to read my thoughts - just today I started to create my Gallery of resemblance :-) / Julia zrejme číta moje myšlienky, práve dnes som začala tvoriť Galériu podobnosti :-). See it / Pozri s ju / at the end of section / na konci sekcie.

   
 • 18.10.2014 - I have made my 4th Doctor. / Vyrobila som 4tého Doktora. Here / Tu.

 

 • 17.10.2014 - Doctor Who S08E09 Flatline, tomorrow on bbc one - beautiful promo / Doctor Who S08E09 Kolaps - zajtra na bbc one (ťažko vopred preložiť - "flatline" - rovná čiara - znamená na intenzívke, keď sa zastavia životné funkcie...) - krásne promo video. Watch / Pozeraj.
   
 • 17.10.2014 - Happy Birthday, Mark Gatiss! (17.10.1966) / Všetko najlepšie k narodeninám, Mark Gatiss! (17.10.1966). More pictures / Viac obrázkov here / tu.

   
 • 16.10.2014 - Sherlock Holmes - I added NOBL and HOUN cases / Sherlock Holmes - pridala som prípady NOBL a HOUN / Read / Čítaj.

 

 • 11.10.2014 - My Dollhouse - at last I have made my two Doctors. / Môj Domček pre bábiky - konečne som vyrobila mojich dvoch Doktorov. Here / Tu.

 

 • 10.10.2014 - Doctor Who S08E08 Mummy on the Orient Expres premiere / S08E08 Múmia v Orient exprese. Read more/Čítaj viac.

 

 • 04.10.2014 - SH and JW life chronology - started with October cases / SH a JW chronológia života - začala som s októbrovými prípadmi. Here / tu.

   
 • 04.10.2014 - Doctor Who, premiere of S08E07 Kill the Moon, 8:30 on bbc one / premiéra SO8E07 Zabiť Mesiac, 20:30 na bbc one. Read / Čítaj.

   
 • 02.10.2014 - Lost for almost 100 years, still film with William Gilette as Sherlock Holmes discovered, / Objavili nemý film, ktorý bol stratený skoro 100 rokov, Sherlocka Holmesa hrá William Gilette. Read in English or in Czech/česky. And some audio records / A pár zvukových záznamov here / tu.

   
 • 01.10.2014 - Interview with David Suchet about Poirot and other things at the end of section / Rozhovor s Davidom Suchetom o Poirotovi a iných veciach na konci sekcie,  here / tu.

   
 • 01.10.2014 - Agatha Christie's Tommy and Tuppence on bbc one already in 2015, in 6-part adventure "Partners in Crime", with David Walliams as Tommy and Jessica Raine as Tuppence. / Tommy a Pentlička Agathy Christie na bbc one už v r. 2015, v 6-dielnom dobrodružstve "Partneri v zločine", s Davidom Wallimasom v úlohe Tommyho a Jessicou Raine v úlohe Pentličky. Read / Čítaj.
   
 • 30.09.2014 - Doctor Who -I've just found a nice assembly (in Czech) about 50 years with the Doctor. / Práve som našla pekné zhrnutie (v češtine) o 50 rokoch s Doktorom. Read/Čítaj.

   
 • 27.09.2014 - Doctor Who, 8:30 pm on bbc one, premiere of S08E06 The Caretaker. / 20:30 na bbc one premiéra S08E06 Školník. Read/Čítaj review / recenziu. More/viac here/tu.

   
 • 20.09.2014 - Doctor Who, 7:30 pm on bbc one, premiere of S08E05 Time Heist. / 19:30 na bbc one premiéra S08E05 Časová lúpež. More here/tu.

   
 • 19.09.2014 - Doctor Who - Doctor's weapons / Doktorove zbrane here/tu.
 •  

 •  
 • 17.09.2014 - Sherlock - One mysterious envelope from Hungary (?) with small hint and inside - surprise. My Christmas started this year today with present from my friend - lovely keyrings. Thank you, Jay! / Záhadná obálka z Maďarska (?) s malým náznakom a vnútri - prekvapenie. Moje Vianoce tento rok začali dnes, darčekom od priateľky - krásnymi príveskami na kľúče. Ďakujem, Jay! / More about their origin/Viac o ich pôvode here/tu.
 • 17.09.2014 - My friend Věnceslava Dezortová won this year Prize of Czech Society of Sherlock Holmes for her short story "I'll Kill Him!". / Moja priateľka Věnceslava Dezortová vyhrala tohoročnú Cenu Českej spoločnosti Sherlocka Holmesa za svoju poviedku "Já ho zabiju!". Read / Čítaj. More about Vendy/Viac o Vendy here/tu.
  On pictures left: Aleš Kolodrubec, President of Czech Society of Sherlock Holmes gives a prize to Věnceslava Dezortová. / Obrázky vľavo: Aleš Kolodrubec, president ČsSH odovzdáva cenu Věnceslave Dezortovej.
 • 15.09.2014 - Happy Birthday, Agatha Christie (15.09.1890)! / Všetko najlepšie k narodeninám, Agatha Christie (15.09.1890)! Read/Čítaj and here/tu.

 •  
 • 15.09.2014 - Sherlock Holmes - New rubric SH and JW life chronology / Sherlock Holmes - nová rubrika SH a JW chronológia života here/tu.

 

 • 14.09.2014 - Chronicles of Narnia in my latest discoveries / Letopisy Narnie v mojich najnovších objavoch. Read/Čítaj.

   
 • 13.09.2014 - Doctor Who - S08E04 Listen, premiere today at 7:30 pm on bbc / S08E04 Počúvaj, premiéra dnes o 19.30 na bbc one. Watch/Pozeraj Promo. And read/čítaj here/tu. Read also very nice/Čítaj tiež veľmi peknú review / recenziu, which I egree/s ktorou súhlasím na 100%.

 

 • 09.09.2014 - Doctor Who - I added rubric my Favorite quotes, I will fill it step by step / Pridala som rubriku Obľúbené citáty, budem ju postupne plniť. Here / Tu

   
 • 09.09.2014 - Doctor Who - Which incarnation of the Doctor are you? You can make this test even if you don't know the series, it proves your nature and assign to you the most alike Doctor. I am 11th - click on the picture left ☺. /  Ktorá inkarnácia Doktora si? Môžeš robiť test, aj keď nepoznáš seriál. Testuje tvoju povahu a priradí ti najviac podobného Doktora. Ja som 11ty - klikni na obrázok vľavo ☺.  Test  yourself / Otestuj sa.
   
 • 08.07.2014 - Happy Birthday, Martin Freeman! (08. September 1971) / Všetko najlepšie k narodeninám, Martin Freeman! (08. september 1971)

   
 • 07.09.2014 - Doctor Who - about S08E02 Into the Dalek and S08E03 Robot of Sherwood / O S08E02 Dovntúra Daleka a S08E03 Robot zo Sherwoodu / Here / Tu.

   
 • 07.09.2014 - Doctor Who - I added favorite episodes / Pridala som obľúbené epizódy. Here/Tu.


 

 • 07.09.2014 - Torchwood - I added one interest / Torchwood - Pridala som zaujímavosť. Look / Pozri
  at end of section/koniec sekcie.


   
 • 01.09.2014 - Doctor Who - I added my favorite episode of 10th "The Last of the Time Lords" / Pridala som moju obľúbenú epizódu 10teho Doktora "Posledný z Pánov času" / Here / Tu.

 

 • 01.09.2014 - Just find on Pinterest - cute, isn't it? / Našla som na Pinterest - zlaté, nie?

 

 • 01.09.2014 - The Woman - Happy Birthday, Lara Pulver! (01.09.1980). / Tá žena - Všetko najlepšie
  k narodeninám, Lara Pulver! (01.09.1980).


   
 • 30.08.2014 - Doctor Who S08E02 Into the Dalek premiere today on bbc one at 7:30 pm. / Premiéra S08E02 Do vnútra Daleka dnes na bbc one o 19.30. It was great again, more coming soon. / Bolo to znovu úžasné, pripravujen viac.
   
 • 30.08.2014 - Doctor Who - something about special character - The Face of Boe / niečo o špeciálnej postave - Tvári z Boe Here / Tu.

   
 • 29.08.2014 - I've just bought Agatha Christie's Endless Night (can't miss in my KK - Book Club - collection) / Práve som kúpila knihu Agathy Christie Nekonečná noc (nesmie chýbať v mojej zbierke KK)

 

 • 27.08.2014 - DW 8 - one thought three days after premiere of Deep Breath. / Jedna myšlienka tri dni po premiére Hlbokého nádychu. / Here / Tu.

   
 • 27.08.2014 - Poirot Series 13 comes to Slovak TV STV1 - on Wednesday 03.09.2014, 8:20 pm Elephants Can Remember. / 13. séria Poirota prichádza na STV1 - v stredu 03.09.2014 o 20:20 Sloni majú pamäť.
   
 • 26.08.2014 - Sherlock 3 - scoops Emmy Award 2014 home shows like Fargo and co. Congratulations!!! :-) BC and MF wasn't even on ceremony, no one awaited such a success. / Sherlock 3 vyfúkol pred nosom cenu Emmy 2014 domácim programom ako Fargo and co. Gratulujem!!! :-). BC a MF ani neboli na ceremónii, nik neočakával taký úspech. Read / Čítaj. And Martin Freeman's reaction / Reakcia Martina Freemana.
   
 • 24.08.2014 - Doctor Who - About premiered  Deep Breath / O premiérovom Hlbokom nádychu here/tu.


 

 • 23.08.2014 - Today's at 7:50 pm on BBC one premiere of Doctor Who S08E01 Deep Breath! / Dnes o 19:50 na BBC one je premiéra Doctor Who S08E01 Hlboký nádych!

 

 • 23.08.2014 - Cumberbatch's Hamlet - It's worth waiting / Cumerbatchov Hamlet - oplatí sa čakať / Nice article / pekný článok - read / čítaj.

 

 • 22.08.2014 - I've just found something great from classic of Hard boiled School Raymond Chandler - his famous quotes! Something which always cheer me up. / Práve som našla niečo skvelé od klasika Drsnej školy Raymonda Chandlera - známe citáty z jeho románov! Niečo, čo ma vždy poteší. Here / Tu. More about Author / Viac o autorovi here / tu.
  "To say goodbye is to die a little" (The Long Goodbye) / "Povedať zbohom, je ako trochu umrieť" (Rozlúčka na dlho)

  And this one could be my motto / A toto by mohlo byť moje motto:

  "Show me one who doesn't like detective stories and I show you an ass, may be smart one, but an ass". /
  "Ukážte mi niekoho, kto nemá rád detektívky a ja vám ukážem hlupáka, možno bystrého, ale hlupáka".
   
 • 21.08.2014 - 221B Baker Street Dollhouse - one of props I almost forgot to make / jeden doplnok, na ktorý som skoro zabudla - fireplace equipment / krbové náčinie.

   
 • 21.08.2014 - My friend Jana sent me another cheer up - play "The Turning Point" written by Michael Dobbs, starring Matthew March as Winston Churchil and Benedict Cumberbatch as Guy Burgess. / Priateľka Jana mi poslala ďalšie potešenie - hru "Bod zvratu" od Michaela Dobbsa, kde hrajú Matthew March ako Winston Churchil a Benedict Cumberbatch ako Guy BurgessWatch/Pozeraj.
   
 • 21.08.2014 - After all that effort and euphoria I slowly realize how long we have to wait for Hamlet. That's why I need lot of cheer up. This video, although not new, is one of my cheer ups :-) / Po všetkom tom úsilí a eufórii si pomaly uvedomujem, ako dlho musíme čakať na Hamleta. Preto potrebujem veľa povzbudenia. Toto video, hoci nie nové, je jedným z nich :-). How nice is Ben to his fans / Aký milý je Ben ku svojim fanúšikom - watch/pozeraj.
   
 • 20.08.2014 - Doctor Who - Premiere of S08E01 this Saurday is very close, it's time for more info / Premiéra S08E01 túto sobotu je už blízko, je čas na nejaké nové informácie. Read / Čitaj.

 

 • 17.08.2014 - I have just completed my 221B Baker Street in Victorian style. / Práve som dokončila moju 221B Baker Street vo viktoriánskom štýle. Here / Tu.

   
 • 12.08.2014 - Hamlet with Ben Cumberbatch - barbican says SOLD OUT!. Thanks God for red memebership :-) / Hamlet s Benom Cumberbatchom - barbican hlási VYPREDANÉ. Vďakabohu za červené členstvo :-). More/Viac here / tu. And nice illustration is / A pekná ilustrácia je here / tu.
   
 • 11. - 12.08.2014 - new props in 221B / Nové doplnky v 221B. Here / tu.


 

 • 09.08.2014 - Cabinet and work table in my 221B / Vitrína a pracovný stôl v mojej 221B. Here / Tu.

 

 • 07.08.2014 - Today only one chair :-) / Dnes len jedna stolička :-). Here / Tu.


 

 • 06.08.2014 - New items in my 221B - actually I have made them already yesterday, but was too tired to present them here :-), only Watsons armchair I made today. / Nové položky v mojej 221B - vlastne som ich vyrobila už včera, ale bola som príliš unavená, aby som ich tu prezentovala :-). Len kreslo Watsona som vyrobila dnes. Here / Tu.
   
 • 04.08.2014 - New items in my dollhouse 221B / Nové položky v mojom domčeku 221B. Here / Tu.

 

 

 • 01.08.2014 - Great day for Ben Cumberbatchs fans! Barbican started online booking for his Hamlet next year. And I will quote my friend Jay on FB: "We had some dragons slayed today, isnt it Veronika?" I didnt mention these our plans here before - not to undo them :-)./ Veľký deň pre fanúšikov Bena Cumberbatcha! Barbican otvoril predaj lístkov na jeho Hamleta budúci rok. A budem citovať priateľku Jay na FB: "Dnes sme zabili pár drakov, že, Veronika?" Nespomenula som tu predtým tieto naše plány - aby som to nezakríkla :-). Read more/Čítaj viac here / tu.
  And the picture is just now posted poster to Hamlet by barbican on FB. A obrázok je práve vložený poster
  k Hamletovi na FB barbicanu.
  Imagine - seats here in 3. and 4. row!
 • Predstavte si - sedadlá tu v 3. a 4. rade!
   
 • 29.07.214 - New section - My Dollhouse - Ive just started new project Victorian 221B Baker Street living room. / Nová sekcia - My Dollhouse - Práve som začala nový projekt - Viktoriánska obývačka na 221B Baker Street. Here / Tu.
   
 • 27.07.2014 - Miss Marple - at last I completed part about actresses who played her. / Slečna Marplová - konečne som dokončila časť o herečkách, čo ju hrali. Here/Tu.

   
 • 27.07.2014 - Jon Pertwee (3rd Doctor) sings to DW Theme. Thanks Steve I've just heard this on FB :-) / Jon Pertwee (3. Doktor) spieva na DW tému. Vďaka Stevovi som to práve počula na FB :-)

 

 • 26.07.2014 - I added Tribute to Elisabeth Sladen (01.02.1946 - 19.04.1011), lovely, unforgettable Sarah Jane Smith. / Pridala som Poctu Elisabeth Sladen (01.02.1946 - 19.04.1011), krásnej a nezabudnuteľnej Sarah Jane Smith.
   
 • 26.07.2014 - Doctor Who - It's so long time since Christmas Special on 25.12.2013 and I miss Doctor so much! By searching for new trailer of 8. series I've just found this amazing videos of music of DW - composed by Murray Gold. Enjoy it like I do! /
  Už je to tak dlho od Vianočného špeciálu 25.12.2013 a mne tak veľmi chýba Doktor! Pri hľadaní nového traileru k 8. sérii som práve našla tieto úžasné videá hudby k DW - zložil Murray Gold. Potešte sa ako ja!

   
 • 25.07.2014 - Four years ago today a certain TV show debutet on BBC one on a Sunday evening and life was never the same! Happy Anniversary to Sherlock! / Dnes pred 4 rokmi debutovala jedna TV show na BBC one v nedeľný večer a život už nikdy nebol ako predtým! Šťastné výročie, Sherlock! 
  And read how it was by me / A čítaj, ako to bolo so mnou and/a ASIP.
   
 • 25.07.2014 - Many thanks to my niece for sending me a nice review of Parades End :-) / Ďakujem mojej neteri za zaslanie veľmi peknej recenzie na Koniec prehliadky. Read/Čítaj.

   
 • 21.07.2014 - Ben in Madame Tussauds Museum in October this year! And his comment to that is very witty :-) / Ben v múzeu Madame Tussauds v októbri tohro roku! A jeho komentár k tomu je veľmi vtipný :-) Read / Čítaj and here/tu.
   
 • 21.07.2014 - Milie Jackson - new song in my Favorite music / nová skladba v mojej Obľúbenej hudbe. Here/Tu.

 

 • 20.07.2014 - Doctor Who repeat on Czech TV ČT2 every day early evening at about 7:00pm. I've noticed it a bit late by S01E08 The Empty Child (9th by Eccleston). I'm so happy, it'll be a bit easier to wait for premiere of S08E1 on 23. August :-) /
  Repríza Doctora Who na ČT2 každý deň podvečer, okolo 19:00. Všimla som si to trošku neskôr, pri S01E08 Prázdne dieťa (9ty - hrá Eccleston). Som rada, čakanie na premiéru S08E01 23. augusta bude o čosi ľahšie :-)

   
 • 19.07.2014 - One very special event was in / Jedna veľmi špeciálna akcia bola v / London/Londýne


   
 • 19.07.2014 - Happy Birthday Ben! And many happay returns of the series Sherlock :-) / Všetko najlepšie
  k
  narodeninám, Ben! A ešte veľa veľa sérií Sherlocka :-)

  Click on picture right - nice gif! (Ben in movie Hawking (2004) / Klikni na obrázok vpravo - pekný gif! (Ben vo filme Hawking (2004).
  A bit more / Trošku viac here/tu.
 • 16.07.2014 - I have actually "double take" - even after several times reading Ellery Queen's novel Calamity Town (1942) and Agatha Christie's novel The Mirror Cracke'd from Side to Side (1962) I detect it - completely same modus operandi by murderer :-). / Mám vážne "dlhé vedenie" - až po mnohých čítaniach knihy Elleryho Queena Záhada troch listov (1942) a knihy Puknuté zrkadlo (1962) od Agathy Christie mi to došlo - úplne rovnaký modus operandi vraha :-).
   
 • 14.07.2014 - Doctor Who season 8 - new full length Trailer! If only "full length" was more than 1:05 minute! / Doctor Who 8. séria - nový Trailer! Len keby tá "plná dĺžka" znamenala viac, ako 1:05 minúty!
   
 • 13.07.2014 - Thanks my friend Jana I know it and saw it! Benedict Cumberbatch played Rosenkrantz in Tom Stoppard's play: Rosenkrantz and Guildenstern Are Dead (1967) in National Theatre London, by occassion ot theater's 50. anniversary (02.11.2013). Isn't he adorrable? / Vďaka kamoške Jane to viem a videla som to! Benedict Cumberbatch hral v londýnskom Národnom divadle Rosenkrantza v hre Toma Stopparda: Rosenkrantz a Guildenstern sú mŕtvi (1967), pri príležitosti 50. výročia divadla (02.11.2013). No nie je zbožňovania hodný? Watch/Sleduj video, or/alebo more/viac.
   
 • 12.07.2014 - Since today I have new flag - Polish one :-) / Od dneška mám novú vlajku - poľskú :-)

 

 • 10.07.2014 - I've just got per post a new book: Anne Hart - Poirot The Life and Times. It will be addition to my Miss Marple The Life and Times by same author :-). / Práve mi poštou došla nová kniha Poirot život a doba od Anne Hartovej. Bude to doplnok k mojej knihe Slečna Marplová život a doba od tej istej autorky :-)
   
 • 09.07.2014 - My friend Jay, General Secretary of Sherlock Holmes Society of India, really knows how to make my day. Today I've got a present from her - SHSI Calendar of Sherlockian events all over the world which she made by occasion of Annual meet of members of SHSI in August 2014, lovely posters by Marilena and Certificates for my articles in their e-magazine. Many thanks, Jay :-). / Moja priateľka Jay, generálny sekretár Indickej spoločnosti Sherlocka Hlmesa vie, ako mi urobiť radosť. Dnes som dostala od nej darček - Kalendár SHSI s chystanými akciami Holmesológov  po celom svete, ktorý vyrobila k Výročnému stretnutiu členov SHSI v auguste 2014, krásne postery od Marileny a Certifikáty za moje články v ich e-magazíne. Veľká vďaka, Jay :-).


   
 • 08.07.1014 - Doctor Who - 15 things only Whovian can know - very nice and eloquent written, shows why
  I adore series so much. / 15 vecí, ktoré môže vedieť len Whovian - veľmi pekne a výstižne napísané, ukazuje, prečo tento seriál tak zbožňujem. Read/Čítaj.
   
 • 07.07.2014 - Learn how to think like Sherlock Holmes after Maria Konnikova / Nauč sa myslieť ako Sherlock Homles podľa Marii Konnikovej here/tu. Thanks my niece for tip :-) / Vďaka moje neteri za tip :-)

 

 • 06.07.2014 - And that reminds me on jubilee 100. episode of Austrian series SOKO Donau "Family Bonds" inspired also by "Problem of Thor Bridge". / A to mi pripomína jubilejnú 100. epizódu rakúskeho seriálu SOKO Donau "Rodinné putá", ktorú inšpiroval tiež "Problém na Thorskom moste".
   
 • 06.07.2014 - Today by watching Murder She Wrote episode S08E17 "To The Last Will I Grapple with Thee" I realised that Sherlock Holmes still inspires - by solution of the case probably helped Jessica Fletcher reading of "The Problem of Thor Bridge" :-). / Pri pozeraní To je vražda, povedala, epizódy S08E17 "Do posledného dychu" som zistila, že Sherlock Holmes stále inšpiruje. Jessice Fletcher pri riešení prípadu asi pomohlo, že čítala Problém na Thorskom moste :-).
   
 • 05.07.2014 - Gerd Nyquist - new book in my Favorites / Nová kniha v mojich Obľúbených. Here / tu.

 

 • 05.07.2014 - Ellery Queen - I'm hopeless - I've bought lately not one but two books. One new (Ten Days Wonder) and one in second-hand (The Murderer is a Fox). / Som nenapraviteľná - nedávno so kúpila nie jednu, ale dve knihy, jednu novú (Drama destarea dní) a jednu v antikvariáte (Vrahom je Fox). More/Viac here/tu.
   
 • 03.07.2014 - Ive got new flag - that of UK :-) / Mám novú vlajku - UK :-).


 

 • 02.07.2014 - Sherlock 4 - good news from Sherlockology - it will be Sherlock Special in 2015!!! /
  Sherlock 4 - dobrá správa zo Sherlockology - bude Sherlock špeciál v r. 2015!!!

 

 • 29.06.2014 - New Section 221B Baker street flat / Nová sekcia Byt na 221B Baker Street here/tu.


 

 • 29.06.2014 - Doctor Who - Now I know it! 12th comes on 23. August 2014, 8:00pm on BBC one :-) /
  Už to viem! 12ty príde 23. augusta, 20:00 na BBC one :-). Watch new / Sleduj nový trailer (at the end of section / na konci sekcie)

   
 • 28.06.2014 - more about series 16 of Midsomer Murders in my Favorites / Viac o 16. sérii Vrážd v Midsomeri v mojich Obľúbených here/tu.

   
 • 22.06.2014 - New Ellery Queen in my Favorite books - I could not resist again :-) / Nový Ellery Queen v mojich Obľúbených knihách - znova som nemohla odolať :-). Here / Tu.

   
 • 21.06.2014 - My farewell with series Poirot. Premiere of Curtain was on ITV on 13.11.2013 and although I could see it in original, my "official" farewell was today on Czech TV ČT2 at 8:00pm. Curtain is very faithful to the book, very moving, touching, emotional and sad. After almost 25 years really worthy end of series. / Moja rozlúčka so seriálom Poirot. Premiéra Opony na ITV bola 13.11.2013 a hoci som ju mohla vidieť v origináli, moja "oficiálna" rozlúčka bola dnes na ČT2 o 20:00. Opona je veľmi verná knihe, veľmi dojemná, emocionálna a smutná. Po skoro 25 rokoch ozaj dôstojný záver seriálu. Watch / Sleduj Trailer of 13. series / 13. série.
   
 • 21.06.2014 - Yes Minister and Yes Prime Minister - new series in my Favorites / Jistě, pane ministře a Jistě, pane premiére - nový seriál v mojich Obľúbených here / tu.

   
 • 21.06.2014 - BBC Sherlock - Insults and Funny Moments - two nice fanvideos cut / Inzultácie a zábavné momenty - dve pekne zostrihané videá fanúšika here / tu.

   
 • 19.06.2014 - FARGO series in my latest discoveries / FARGO seriál v mojich najnovších objavoch
  here / tu.


   
 • 19.06.2014 - About my "old-new" favorite series Jonathan Creek / O mojom "staro-novom" obľúbenom seriáli Jonathan Creek here / tu.

   
 • 13.06.2014 - "New" Poirot by Sophie Hannah - Agatha Christie's Home page revealed on Facebook covers of the book (for UK and USA). No thank you - I have no interest, but very interesting are comments of readers (would like to see the face of Christie's grand son by reading them) :-) / "Nový" Poirot od Sophie Hannah - domovská stránka Agathy Christie zverejnila na Facebooku obálky knihy (pre UK and USA). Ďakujem - nemám záujem, zaujímavé sú ale komentáre čitateľov (rada by som videla, ako sa pri ich čítaní tváril vnuk Agathy Christie) :-)
  Here / Tu.

   
 • 11.06.2014 - New book in my Latest discoveries: Charles Press: Early Sherlockian Parodies and Pastishes / Nová kniha v mojich Najnovších objavoch: Charles Press: Rané holmesovské paródie a pastiše. Here / Tu.

   
 • 08.06.2014 - Miss Marple - at last I wrote something about actresses (as yet about two) who played her. / Slečna Marplová - konečne som niečo napísala o herečkách (zatiaľ o dvoch), ktoré ju hrali. Here / Tu.

   
 • 03.06.2014 - Doctor Who Series 8 - First official BBC Trailer released in May 2014, premiere may-be already in August! / Doctor Who, 8. séria - prvý oficiálny BBC Trailer zverejnený v máji 2014, premiéra možno už v auguste!  Watch/Pozri si Trailer

   
 • 03.06.2013 - Sherlock 3 available on Netflix, Sherlock 4 dates still in work-out phase and short interview with Mark Gatiss on BAFTA 2014 / Sherlock 3 je k dispozícii na Netflix, termíny Sherlock 4 stále vo fáze dohodovania a krátke interview s Markom Gatissom na BAFTA 2014 here / tu.
  (Would like to see that three specials on Netflix: "Uncovered The Return" , "Uncovered The Women" and "Uncovered The Villains". / Rada by som videl na Netflix tie tri špeciály: "Odhalené - Návrat", "Odhalené - Ženy" a "Odhalené - Zlosyni".)


   
 • 01.06.2013 - Volume 2, Issue 1 of e-magazine of Sherlock Holmes Society of India "Proceedings of the Pondicherry Lodge" issued today. And I have my two articles - on page 13 and 58. / Zväzok 2, Vydanie 1 e-magazínu Indickej spoločnosti Sherocka Holmesa "Proceedings of the Pondicherry Lodge" vyšiel dnes. Na strane 13 a 58 sú moje dva články :-).
  Read / Čítaj here / tu or/alebo online.


   
 • 31.05.2014 - new in Favorite books - Recipes from Literature. / Nové v mojich obľúbených knihách - Recepty z literatúry here / tu.

 

 • 31.05.2014 - At last I wrote something about new Ann Granger / Konečne som niečo napísala o novej Ann Granger here / tu.

 

 • 28.05.2014 - Quiz for BBC Sherlock fans - my score was 19/20, and yours? / Kvíz pre fanúšikov BBC Sherlocka - mala som skóre 19/20 a vy? Try/Skús here / tu.

   
 • 28.05.2014 - And - for change - Benedict Cumberbatch nearly rejected as not sexy enough for the role of Sherlock! (Were they all blind then?!!!). Hapilly for million fans everything worked out OK at last :-). / A - pre zmenu - Bendicta Cumberbatcha skoro odmietli ako málo sexy pre úlohu Sherlocka! (Boli vtedy všetci slepí?!!!). Našťastie pre milióny fanúšikov, nakoniec všetko zafungovalo :-). Read/Čítaj here / tu.
   
 • 26.05.2014 - Sherlock - I know it's quite old news but I've found it just now (by searching for something others), so I must present it. Did you know that Benedict Cumberbatch almost rejected the role of Sherlock Holmes?!!! Happily at last he didn't! / Sherlock - viem, že je to už staršia správa, ale ja som ju našla až teraz (pri hľadaní iného), tak ju musím uviesť. Vedeli ste, že Benedict Cumberbatch skoro odmietol rolu Sherlocka Holmesa?!!! Našťastie, nakoniec tak neurobil! Read / Čítaj here / tu
   
 • 26.05.2014 - Sherlock - I think it's must dress for any girl fan :-) / Sherlock - Myslím, že tieto šaty
 • nutnosťou pre každú fanynku :-)

 

 • 25.05.2014 - David Burke - unforgettable Dr. Watson in series of 80ties has today his 80. Birthday. Many Happy Returns Mr. Burke :-) / David Burke - nezabudnuteľný Dr. Watson v seriáli z 80. rokov má dnes 80. narodeniny. Všetko najlepšie, pán Burke :-)
   
 • 25.04.2014 - Doctor Who - more about his TARDIS / Doctor Who - viac o jeho TARDIS / read / čítaj
  here / tu.

 •  
 • 25.04.2014 - Doctor Who - more about his companion Sarah Jane Smith / Doctor Who - viac o jeho spoločníčke Sarah Jane Smith here / tu and here / tu.

   
 • 24.05.2014 - Sarah Jane Adventures in my latest discoveries / Dobrodružstvá Sarah Jane v mojich najnovších objavoch - read about / čítaj here / tu.

   
 • 23.05.2014 - some nice videos on YT about Agatha Christie / pár pekných videí o Agathe Christie na YT. Start / Začni here / tu. (Then you can follow on YT with more / Potom pokračuj na YT ďalšími)

   
 • 22.05.2014 - Today is 155th Birthday of Sir Arthur Conan Doyle! / Dnes je 155. výročie narodenia Sira Arthura Conana Doylea! Read/Čítaj here / tu

 •  
 • 22.05.2014 - One more reason to visit London - Exhibition in Museum of London October 2014 - April 2015 / O dôvod viac navštíviť Londýn - Výstava v londýnskom Múzeu, október 2014 - apríl 2015. More/Viac here / tu and here / tu.
   
 • 21.05.2014 - Doctor Who - series 8 - filming photos. I can't wait to see first episode :-) / Doctor Who, 8. séria - fotky z nakrúcania. Neviem sa dočkať prvej epizódy :-). Photos/Fotky here/tu.

   
 • 21.05.2014 - The Day of the Doctor 50. anniversary Special, won BAFTA 2014 / Deň Doktora, špeciál k 50. výročiu, získal cenu BAFTA 2014. Here / Tu.

 

 • 15.05.2014 - Doctor Who - Five(ish) Doctors Reboot, miniepisode written by Peter Davidson (5th Doctor) to 50. anniversary in 2013 - I've just found the full episode to watch / Reboot (asi)piateho Doktora, mini epizóda, ktorú napísal Peter Davidson (5ty Doktor) k 50. výročiu v r. 2013 - práve som našla celú epizódu na pozretie here / tu.
  Nominated, together with The Day of the Doctor and S07E13 The Name of the Doctor for Hugo Award 2014. /
  Nominované spolu s Deň Doktora a S07E13 Meno Doktora na cenu Hugo Award 2014.


   
 • 14.05.2014 - Sherlock and Doctor together in Jane Austen's Mansfield Park on BBC Radio 4 - to the news from 29.4.2014 / Sherlock a Doctor spolu v Mansfieldskom parku od Jane Austen na BBC Radio 4 - ku správe z 29.4.2014 / You can listen / Môžeš počúvať here / tu

   
 • 12.05.2014 - My guru web-site Sherlockology - 3. anniversary / Moja guru web-stránka Sherlockology - 3. výročie here / tu.

   
 • 08.05.2014 - Poirot - something about actors who played him / Niečo o hercoch, ktorí ho hrali here / tu.

 

 

 • 08.05.2014 - Doctor Who Magazine - in Guinness Book of World Records longest running (since 11 October 1979) TV magazine devoted to series. / Doctor Who Magazine - v Guinnessovej knihe svetových rekordov najdlhšie vydávaný (od 11. októbra 1979) TV časopis venovaný seriálu. 
 • More / Viac here / tu.  
  P
  icture / Obrázok: issue 1 / 1. vydanie, cover dated: / obálka: 17 October 1979

 • 07.05.2014 - Poirot last series (S13) soon on Czech TV - on 24.05.2014, 8:00pm premiere Elephants Can Remember. / Poirot, posledná séria (S03) čoskoro na ČT2 - 24.05.2014, 20:00 premiéra Sloni majú pamäť - here / tu.
   
 • 07.05.2014 - The Telegraph UK - 20 best crime novels of all time / The Telegraph UK - 20 najlepších detektívnych románov here / tu. Do you miss on the list your favorite one? / Postrádaš v zozname ten svoj najobľúbenejší? 

   
 • 06.05.2014 - Parades End in my latest discoveries / Koniec prehliadky v mojich  najnovších objavoch look / pozri here / tu.

   
 • 06.05.2014 - London - Ghosts and treasures under the streets of the town / Londýn - Duchovia a poklady pod ulicami mesta here / tu.

 

 • 06.05.2014 - Sherlock 4 - possible air date and posible one-off special sooner as 2016 / Možný termín vysielania a možný špeciál ešte pred 2016 here / tu.


 

 • 04.05.2014 - Its always the same - I knew I sould not come in, but I did...and have new book of Ann Granger: Beneeth These Stones :-) / Vždy je to rovnaké - vedela som, že nemám vojsť dnu, ale vošla som... a mám novú knihu od Ann Granger: Pod těmito kameny :-). Here/Tu.

 

 • 03.04.2014 - The Private Life of Sherlock Holmes (Billy Wilders film 1970) / Súkromný život Sherlocka Holmesa (film Billieho Wildera 1970) here / tu.

   
 • 02.05.2014 - more about Torchwood S04 - Miracle Day / Viac o Torchwood S04 - Zázračný deň. Here / TU.

 •  
 • 29.04.2014 - Sherlock - Third Holmes brother in Series 4? Remember HLV, Mycrofts dark and mysterious "You know what happened to the other one..." ? Wouldnt it be amazing? Theres rumour on net, it would be great Tom Hiddleston!... /
  Sherlock - tretí brat Holmes vo 4. sérii? Pamätáte HLV, Mycroftovu temnú a záhadnú vetu "Viete, čo sa stalo s tým druhým..." ? Nebolo by to úžasné? Po nete ide fáma, že by to ma byť skvelý Tom Hiddleston! More / viac  here / tu and here / tu.
  (Thanks Jay for sending link / Vďaka, Jay, za zaslanie linku)

   
 • 29.04.2014 - My favorite Sherlock (Benedict Cumberbatch) and one of my most favorite Doctors (David Tennant work together! On BBC Radio 4 since 12. May we can hear adptation (in 10 episodes) of Jane Austen's Mansfields Park, the novel has 200th anniversary this year. /
  Moj obľúbený Sherlock (Benedict Cumberbatch) a jeden z mojich obľúbených Doktorov (David Tennant) pracujú spolu! Od 12. mája možeme na BBC Rádio 4 počúvať adaptáciu (v 10 epizódach) románu Jane Austenovej Mansfieldsky park. Román má tento rok 200. výročie. Read / Čítaj here /  tu.

   
 • 29.04.2014 - Parade's End - something new in my latest discoveries / Koniec prehliadky - niečo nové  v mojich najnovšách objavoch here / tu. I've just watched it on AXN white. They aired curiously - series of five episodes in six parts (?). / Práve som to sledovala na AXN white a vysielali kuriózne - päťdielny seriál v šiestich častiach (?).
 • 28.04.2014 - Torchwood - something about amazing series 3 - Children of the Earth / Torchwood - niečo o úžasnej 3. sérii Deti Zeme here / tu.

   
 • 28.04.2014 - My website Dollhousefan has one year. And although I don't make any new items for quite a long time, I still have at least two rests - my two Doctors - 10th and 11th, hope I'll make them soon:-) / Moja webka Dollhousefanjeden rok. A hoci už dosť dlho nič nové nevyrábam, stále mám aspoň dva resty - mojich Doktorov - desiateho a jedenásteho. Dúfam, že ich skoro vyrobím :-)
   
 • 27.04.2014 - Nice video of Sherlock Holmes Pub in London / Pekné video zo Sherlock Holmes Pub v Londýne / at the end of section/na konci sekcie here / tu.
  (and my own photo of it in 2012 / a moja fotka z 2012)

   
 • 25.04.2014 - Doctor Who animated - about 10th Doctor (David Tennant) - I've just found it on YT, it's great! / Animovaný Doctor Who - o 10. Doktorovi (David Tennant) - práve som našla na YT, je to úžasné!. More/Viac here / tu.
   
 • 24.04.2014 - About one-day Symposium on University of Exeter on 14.04.2014 Agatha Christie: Crime, Culture, Celebrities / O jednodňovom Sympóziu na Univerzite v Exeteri 14.04.2014 Agatha Christie: Zločin, kultúra, celebrity here/tu and in blog of one partaker/a v blogu účastníka here/tu.
  (I wil try to translate German partaker's report / Skúsim preložiť správu nemeckého účastníka.)
   "my" Exeter in 2010 /
  "môj" Exeter v r. 2010

 

 • 23.04.2014 - About today World Book Night / O dnešnej Svetovej noci kníh read/čítaj here / tu.
  And their search for most beautiful cover reminded me on amazing artist Tom Adams and his famous covers for Agatha Christie and Raymond Chandler. Would be lovely to have at least some of them in my collection.../ A ich hľadanie najkrajšej obálky mi pripomenulo známe obálky skvelého umelca Toma Adamsa pre Agathu Christie a Raymonda Chandlera. Bolo by krásne, mať aspoň pár vo svojej zbierke...

   
 • 21.06.2014 - Doctor Who - Brigadier Lethbridge-Stewart / Doctor Who - Generál Lethbridge Stewart  here / tu.
  And some new pictures of early Doctors companions / A pár nových obrázkov spoločníkov skorších Doktorov here / tu.
 • 20.04.2014 - Anthony Hegarty - new in my favorite music / Anthony Hegarty - nové v mojej obľúbenej hudbe here / tu.

   
 • 19.04.2014 - Remain of the Day in my favorites / Súmrak dňa v mojich obľúbených.Read more / Čítaj viac here / tu.

   
 • 19.04.2014 - Miss Austen Regrets in my favorites / Smútky slečny Austenovej v mojich obľúbených. Read more / Čítaj viac here / tu.
   
 • 19.04.2014 - Career of Dr Géza Thatone... - new book of my favorites / Kariéra Dr. Gézy Tamhletoho... - nová kniha z mojich obľúbených here / tu.

   
 • 18.04.2014 - Torchwood series - I introduce my new discovery / seriál Torchwood - predstavujem svoj nový objav Here / Tu.

   
 • 17.04.2014 - David Suchet's new plans - from Poirot to Cardinal Benelli / Nové plány Davida Sucheta - od Poirota ku kardinálovi Benellimu. Listen to interview / Počúvaj rozhovor Here / Tu.
  Thanks Lenka for link :-) / Ďakujem Lenke za link :-)

   
 • 13.04.2014 - new in my favorite books - Lemonade Joe /
   nové v mojich obľúbených knihách - Limonádový Joe here / tu.


   
 • 13.04.2014 - Very interesting video of Royal Television Society event "Sherlock - Anatomy of a Hit" on March 2014, guests: Mark Gatiss, Steven Moffat, Amanda Abingdon, Sue Vertue and Ben Stevenson / Veľmi zaujímavé video z akcie Royal Television Society "Sherlock - Anatómia hitu" v marci 2014, hostia: Mark Gatiss, Steven Moffat, Amanda Abingdon, Sue Vertue a Ben Stevenson - Here / Tu.
   
 • 11.04.2014 - I've found wonderful blog Well-Read Sherlockian. / Objavila som bezvadný blog Well-Raed Sherlockian. Here / Tu.
  Picture - of this blog - Sidney Paget's illustration / Obrázok - z tohto blogu - ilustrácia Sidneyho Pageta

   
 • 10.04.2014 - "Crime wave" on British Airways Flight 4692180 :-) / "Vlna kriminality" počas letu 4692180 Britských aerolínií :-)  Here / Tu.

   
 • 10.04.2014 - Last series - Poirot S13 on Czech TV ČT2 - latest info - some time in May 2014 on about 8pm :-). / Posledná séria Poirot S13 na ČT2 - najnovšia info - niekedy v máji 2014 a okolo 20:00 :-).

   
 • 08.04.2014 - some new music in Soundtracks / nové ukážky v Soundtrackoch here / tu.


   
 • 06.04.2014 - Sherlock 3 - Inquiries - you cane vote for your favorite scenes / Ankety - môžeš hlasovať za svoje obľúbené scény here / tu.
   
 • 05.04.201Doctor Who - Night and the Doctor - watch 5 mini episodes about "what does the Doctor do, when his companions are asleep / Noc a Doktor - pozri si 5 mini epizód o tom, "čo robí Doktor, keď jeho spoločníci zaspia" here /tu.
   
 • 05.04.2014  Nice video of Benedict Cumberbatch (10 years of acting) - Ive just dounf it on Pinterest / Pekné video s Benedictom Cumberbatchom (10 rokov hrania) - práve som to našla na Pinterest.
  Here / Tu.

   
 • 05.04.2014 - Sherlock 2 (repeat) and 3 (premiere) started on Czech TV ČT2 - one episode every Saturday at about 10pm. / Sherlock 2 (repríza) a 3 (premiéra) štartuje na ČT2 - jedna epizóda každú sobotu okolo 22:00.
   
 • 31.03.2014Undershaw, the house of A. C. Doyle, saved! / Undershaw, dom A. C. Doylea, zachránený! More/Viac here / tu.

 •  
 • 29.03.2014 - Sherlock 3 premiere started on AXN Slovakia at 7:10pm. Repeat on next Sunday at 12:55am. / Sherlock 3 premiéra štartuje na AXN Slovensko o 19:10. Opakovanie ďalšiu nedeľu o 12:55.
   
 • 29.03.2014 - Something new about the new book with  Agatha Raisin / Niečo o novej knihe s Agathou Raisinovou here / tu.

 •  
 • 29.03.2014 - Doctor Who - More about River Song and Clara and other companions /Viac o River Song, Clare a iných spoločníkoch here / tu.
   
 • 28.03.2014 - I've got tip-off (thanks Aleš) that even Simpsons were inspired by Sherlock Holmes - in S16E01 - Threehouse of Horror XV (2004) Lisa Simpson is Sherlock Holmes :-). Click on picture right to see her. / Dostala som tip (ďakujem, Aleš), že aj Simpsonovci sa inšpirovali Sherlockom Holmeson - v S16E01 - Speciální čarodějnický díl (2004) ho hrá Líza Simpsonová :-). Klikni na obrázok vpravo a pozri si to.
   
 • 28.03.2014 - Sherlock will play Hamlet in summer 2015, in London Theatre Barbican. One more reason to plan one's journey for summer 2015 :-). / Sherlock si zahrá Hamleta v lete 2015, v londýnskom divadle Barbican. O dôvod viac, naplánovať si cestu na leto 2015. More/Viac here / tu and here / tu.
   
 • 26.03.2014Doctor Who 12th - what's new about series 8, old and new characters, probably air date,... / Doctor Who 12ty - čo je nové o 8. sérii, staré a nové postavy, možný termín vysielania...  here / tu

 

 • 26.03.2014 - Book I would like to have - Audiobook Arsene Lupin vs Sherlock Holmes by Maurice Leblanc will be published on 3.4.2014 by Tympanum.  / Kniha, ktorú by som chcela - Audiokniha Arsene Lupin kontra Sherlock Holmes od Mauricea Leblanca, vyjde v Tympanum 3.4.2014. More/Viac here / tu and here / tu.
   
 • 25.03.2014 - AXN white - at 8:10pm start of Parade's End, five-part miniseries in produkcion of BBC/HBO/VRT, written by Tom Stoppard, with Benedict Cumberbatch as Christopher Tietjens as main character. Next parts every tuesday at about 8pm / AXN white - o 20:10 začiatok 5-dielnej minisérie Koniec prehliadky z produkcie BBC/HBO/VRT, napísal Tom Stoppard, Benedict Cumberbatch ako Christopher Tietjens v hlavnej úlohe. Ďalšie časti vždy v utorok okolo 20:00. More/Viac here / tu.
   
 • 25.03.2014 - Agatha Cristie's Three Act Tragedy - new acquisition to my KK (the Book Club) collections. / Tragedie o třech jednáních od Agathy Christie - nový prírastok do mojej zbierky kníh z KK

 

 • 25.03.2014 - More in Favorite Movies / Viac v Obľúbené filmy here / tu.

 

 

 • 24.03.2014 - Doctor Who - more about Amy and Rory / Viac o Amy a Rorym here / tu.

 

 • 24.03.2014 - Doctor Who - S08E01 - new character, mysterious alien woman / Doctor Who - S08E01 . nová postava, záhadná mimozemšťanka. Here / Tu.

   
 • 22.03.2014 - I wrote something about series CASTLE / Napísala som niečo o seriáli Castle na zabití.
  Here / tu.


 

 • 22.03.2014 - Something about John Watson / Niečo o Johnovi Watsonovi here / tu.


 

 • 22.03.2014 - Doctor Who - more about present Doctors and companions / Viac o súčasných Doktoroch a spoločníkoch here / tu.


 

 • 22.03.2014 - Doctor Who - two new enemies of Doctor added - Silence and Madam Kovarian. / Pridala som dvoch nepriateľov Doktora. Here / Tu.

 •  
 • 20.03.2014 - New undersection - Musicals / Nová podsekcia - Muzikály here / tu


   
 • 20.03.2014 - 01.04.2014 - 03.08.2014 in Institute of Arabic World in Paris - exibition of famous Orientexpress / 01.04.2014 - 03.08.2014 - v Inštitúte arabského sveta v Paríži - výstava o známom Orientexprese. More/Viac here/tu.
   
 • 20.03.2014 - First Spring Day also on Google  laugh/ Prvý jarný deň aj na Google laugh
   

 

 • 19.03.2014 - Deserved acknowledgement for David Suchet for his Poirot. / Zaslúžené uzanie pre Davida Sucheta za jeho Poirota here / tu.

   
 • 18.03.2014 - Sherlock 3 - at last - on AXN in Slovakia (we have program as AXN.hu) - 29.3.2014, 07:10pm TEH, next Saturdays then TSOT and HLV. / Sherlock 3 - konečne - na AXN na Slovensku (máme program ako AXN.hu) - 29.3.2014, 19:10 TET a potom ďalšie soboty TSOT a HLV. Here / Tu.
   
 • 18.03.2014 - I was on the post office today morning to pick up a very nice - and surprising - gift from my friend Jay, who is General Secretary of Sherlock Holmes Society of India. And here we are - amazing poster of SHSI, painted by Petr Kopl, Czech artist, and pretty card, with thanks of Jay - I'm the very first person on the world to buy Jay's book The Holmes Sutra :-) / Dnes ráno som bola na pošte vyzdvihnúť si veľmi pekný - a prekvapujúci - darček od mojej priateľky Jay, ktorá je Generálnym tajomníkom Indickej spoločnosti Sherlocka Holmesa - a tu to máme - úžasný poster, namaľoval Petr Kopl, český umelec, a krásna pohľadnica s poďakovaním od Jay - som celkom prvá na svete, kto si kúpil jej knihu The Holmes Sutra :-). You can buy the book / Možete knihu kúpiť here/tu.
   
 • 16.03.2014 - I wrote something about some of my favorite books / Napísala som niečo o mojich obľúbených knihách here / tu.


 

 • 15.03.2014 - As I was not completely content with Slovak translation of M.C. Beatons books, I bought next two in Czeck. And its much more better, has completely other charm and jazz :-) / Keďže som nebola celkom spokojná so slovenským prekladom kníh M.C. Beaton, kúpila som hneď dve v češtine. A tie sú oveľa lepšie, majú celkom iný šarm a šmrnc :-). Read about / čítaj o nich here /  tu.
   
 • 15.03.2014 - I started to write about the books of my childhood. / Začala som písať o knihách môjho detstva here / tu.

   
 • 13.03.2014 - Some more abstracts in DW - "Earlier" Doctors / Pár ďalších ukážok v DW - "Skorší" Doktori here / tu.

   
 • 11.03.2014 - Something more about "earlier" Doctors / Niečo viac o "skorších" Doktoroch here / tu.


 

 • 10.03.2014 - Sherlockology presents first Sherlock 3 Locations. So I can start to plan my next journey... / Sherlockology uvádza prvé Sherlock 3 - miesta, kde sa nakrúcalo. Takže môžem začať plánovať ďalšiu cestu... Here / Tu.
   
 • 09.03.2014 - I wrote something more about my Doctor Who favorite episodes. / Napísala som viac k mojim obľúbeným epozódam Doctora Who. Here / Tu.

   
 • 09.03.2014 - New Subsection Doctor Who-Adversaries / Nová podsekcia Doctor Who-Nepriatelia
    here / tu.

 

 • 05.03.2014 - New section Favorite Music / Nová sekcia Obľúbená hudba here / tu.


 

 • 04.03.2014 - Sherlock 3 on Slovak TV - STV / Sherlock 3 na STV:
  6.3.2014  / 22:15 / TEH / Prázdny pohrebák
  13.3.2014 / 21:55 / TSOT / Znamenie troch
                      20.3.2014 / 22:20 / HLV / Posledná prísaha  / more/viac here / tu.

   
 • 04.03.2014 - I've found nice new web-site and nice video aboud Sherlock Holmes. / Našla som peknú novú webku a pekné video o Sherlockovi Holmesovi. More in Sherlock Holmes/Documents / Viac v Sherlock Holmes/Dokumenty here / tu
   
 • 03.03.2014 - I couldn't resist again and must share this greatest Sherlock theme cake - amazing and amusing (and morbid a bit) :-) / Znovu som nevedela odolať, musím zdieľať túto najskvelejšiu tortu s tematikou Sherlocka - úžasná, zábavná (a trošinku morbídna) :-) - read/čítaj here / tu.
   
 • 02.03.2014 - I couldn't resist - I have second case - M.C. Beaton: Agatha Raisin and the Vicious Vet. I really should not go to book-shops... / Nevedela som odolať - mám druhý prípad - M.C. Beaton: Agatha Raisinová a zlý veterinár. Skutočne by som nemala chodiť do kníhkupectiev...
   
 • 01.03.2014 - Midsomer Murders 16 - tomorow - 2.3.2014 at 9:00pm on Universal Channel started series 16 with S16E01 The Christmas Haunting (originaly premiered on ITV on 24.12.2013), with DCI John Barnaby (Neil Dudgeon) and new DC Charlie Nelson (Gwilym Lee). / Vraždy v Midsomeri 16 - zajtra - 2.3.2014 o 21:00 na Universal Channel štartuje séria 16 epizódou S16E01 - Tajomstvo panského domu (premiéra na ITV 24.12.2013)
  s DCI Johnom Barnabym (Neil Dudgeon) a novým detektívom seržantom Charliem Nelsonom (Gwilym Lee).
  Here / Tu.

   
 • 28.02.2014 - David Suchet: Poirot and me - released 7.11.2013. I've got hint about the book so I've researched a bit and I think it "landed" on my wishlist :-). David Suchet writes here about his "life" with Poirot for long 25 years. / David Suchet: Poirot a ja - vydané 7.11.2013. Upozornili ma na túto knihu, zapátrala som trochu a myslím, že "pristála" na mojom zozname kníh, ktoré chcem mať
  :-). David Suchet v nej píše o svojom "živote" s Poirotom celých 25 rokov. You can browse a bit and even listen to audio-version / Môžeš trošku zalistovať a dokonca počúvať audio-verziu here / tu.
   
 • 28.02.2014 - New BBC adaptations of Agatha Christie in 2015 - year of her 125. Birthday Anniversary - Partners in Crime and Then There Were None . New Tommy Beresford will be David Williams (on the picture). / Nové BBC adaptácie Agathy Christie v r. 2015 - roku jej 125. výročia narodenia - Partneri v zločine a Desať malých černoškov. Novým Tommy Beresfordom bude David Williams (na obrázku). More / Viac here / tu.
   
 • 27.02.2014 - BBC Sherlock - interview with Sue Vertue - producer, about unbelievable success of series. /  Rozhovor so Sue Vertue, producentkou, o neuveriteľnom úspechu seriálu  here / tu.

   
 • 21.02.2014 - Immediately after revealing of costume of 12th Doctor BBC let the fans vote. And the Winner od the best dressed early Doctor goes to: the 4th Doctor :-) / Hneď po zverejnení kostýmu 12teho Doktora nechala BBC fanúšikov hlasovať a Víťazstvo za najlepšie oblečeného Doctora z tých skorších si odniesol: 4tý Doktor. Read/Čítaj here / tu.
   
 • 19.02.2014 - Sherlock 3 on TV ČT already in April 2014! / Sherlock 3 na ČT už v apríli 2014!. More/Viac here / tu.

   
 • 17.02.2014 - My site has ony 3 days and I have new flag :-) / Moja stránka má len 3 dni a už mám novú vlajku :-) Look/Pozri here / tu
   
 • 16.02.2014 - Doctor Who - The Twelfth Doctors costume revealed! / Vieme, aký bude kostým dvanásteho Doctora!
  New look of Doctor / Nový vzhľad Doctora.


   
 • 16.02.2014 - I made a new photobook "Sherlock - Adorable Moments" - greatest and most moving scenes - for me - in series one, two and three. (Certainly not all - the book would contain nine scenarios and be too dick for print. The choice was very hard :-) ) / Urobila som novú fotoknihu - "Sherlock - Adorable Moments" - najlepšie scény - podľa mňa - v sérii 1, 2 a 3. (samozrejme nie všetky, kniha by obsahovala deväť scénárov a bola by prihrubá do tlače. Výber bol náročný :-) )
  My photobook/Moja fotokniha.

   
 • 15.02.2013 - I have a new "discovery" - book of M.C. Beaton: Agatha Raisin and the Quiche of Death./ Mám nový "objav" - kniha - M.C. Beaton: Agatha Raisinová a otrávený koláč. More/Viac here / tu.

   
 • 15.02.2014 - Today I registered this site. / Dnes som zaregistrovala túto stránku.

 

 • Read previous news / Čítaj predošlé správy -  Old Diary.
   
TOPlist